Imprimeix

COMUNICAT SOBRE LES NOVES TARIFES D'AIGUA EN EL MUNICIPI DES CASTELL

on .

Compartir a Facebook

Arran de la implantació, a finals de 2016, d'una planta de nitrats en el municipi des Castell per solucionar els greus problemes de qualitat de l'aigua que sofrien els seus veïns, l'Ajuntament d'aquesta localitat es veu en la necessitat de fer una revisió de les tarifes a causa del deute generat per la construcció i engegada d'aquella.

L'equip de govern, format per PP i PI, va estar en un primer moment disposat a buscar el consens amb l'oposició, PSOE i Som Es Castell, per arribar a un acord que repartís de forma equitativa el cost de l'obra entre els veïns. Però el sistema de repartiment tarifari que al principi semblava que seria l'adoptat amb l'acord de totes les forces polítiques es va trobar de sobte amb el rebuig d'aquest equip de govern.

Aquest acord partia del principi segons el qual ha de pagar més qui més consumeixi, principi que sembla sens dubte lògic i sobretot just. A més un dels objectius era buscar la reducció del consum, una cosa imprescindible si tenim en compte la disponibilitat limitada de recursos hídrics de l'illa.

PP i PI han presentat un altre model tarifari que afavoreix a aquells que consumeixen més de 100 m³ mensuals, ja que l'augment del preu en el seu tram serà solament del 14,8% enfront dels consumidors del tram entre 25 i 50 m³ (on es troben la majoria dels veïns) que veuran augmentada la seva tarifa en un 114,6%. Si tenim en compte que comerços i hotels poden desgravar la despesa en aigua dels seus beneficis, sembla clar a qui afavoreix aquesta revisió de tarifes.

Cal preguntar-se per què l'equip de govern de l'Ajuntament ha trencat l'acord amb l'oposició i implantarà les noves tarifes que no ofereixen precisament avantatges ni als ciutadans ni als recursos naturals de l'illa. L'única explicació possible és la claudicació de l'equip de govern davant les pressions d'Hidrobal, l'empresa concessionària, i els grans consumidors, particularment els hotels i alguns restaurants.

A l'anterior legislatura EM va treure avant una moció per una gestió adequada de l'aigua, potable en la qual s'indicava entre altres coses que s'havia d'incorporar en el rebut de l'aigua trams en relació amb el padró d'habitants per habitatge, amb l'objectiu de millorar el repartiment i eficiència de la despesa d'aigua, agafant com a base la quantitat de 100 litres per dia i persona, vigilar i controlar de manera decidida l'aigua que hi ha a la depuradora municipal per poder actuar de manera immediata en cas que contenguin materials que la depuradora no pugui destriar, fomentar la participació ciutadana pel tractament del tema de l'aigua, instar al CIM a posar decididament en marxa el consorci d'aigües insular. De manera poc comprensible aquesta moció aprovada no va ser portada a la pràctica en aquesta nova legislatura per la falta de suport actual de l'oposició i el desmarcatge del PI que la va recolzar llavors.

Davant la situació actual, i lamentant que es perdés aquella oportunitat de tirar endavant els objectius d'aquella moció progressista, Esquerra de Menorca entén que no hi ha un altre mitjà per remeiar els mals de la proposta de l'equip de govern que tornar a l'acord consensuat i al principi que ho inspirava. Però a més, per evitar aquests excessos, EM no renuncia i aposta de manera decidida per la remunicipalització del servei de distribució i manteniment d'aigua, no solament as Castell, sinó a tota l'illa, enquadrada en un consorci públic, com a única fórmula de garantir un servei de qualitat als ciutadans, al marge dels vaivens d'uns preus i unes tarifes que sempre estan pensades per afavorir a uns pocs. Els serveis bàsics com l'aigua o l'energia no poden ser privats, ja que fomenten el consum desmesurat per augmentar els guanys empresarials. Solament el sistema públic és garantia de salvaguardar drets de les persones i preservació ambiental.

Esquerra de Menorca - Esquerra Unida