Imprimeix

ESQUERRA UNIDA EXIGEIX QUE L’AJUNTAMENT DE PALMA COBREIXI LES NECESSITATS D’ESCOLARITZACIÓ DELS NINS I NINES DE 0 A 3 ANYS A LES ESCOLETES PÚBLIQUES

on .

Compartir a Facebook

Aquest mes d’abril l’Ajuntament de Palma ha obert el període de sol·licitud de plaça a les Escoles d’Infants per al curs 2017-2018. I com cada any sabem que bona part de les sol·licituds no seran ateses ja que l’oferta de places és totalment insuficient per a la població infantil de la ciutat. Pensem que el curs passat des de la Regidoria informaven que s’havien ofert 1.040 places i havien quedat en llista d’espera uns 500 infants.

En la nostra opinió, aquesta és una de les mancances que té la xarxa d’escoles del patronat municipal si la comparam amb altres ciutats del mateix cens o inferior. L’altra seria que de les 11 escoletes solament tres són de gestió totalment pública i les vuit restants tenen la gestió externalitzada.

No ens consta que l’Ajuntament de Palma hagi fet accions per a revertir aquesta situació, que patim des de fa massa temps, creant més escoletes i recuperant la titularitat pública de les existents.

Per altra banda, des d’Esquerra Unida reivindicam que la sortida de la crisi es faci sense pèrdua de drets socials i un d’aquests drets és el de conciliació entre la vida personal, laboral o professional i familiar la qual cosa requereix serveis públics adequats per atendre unes tasques de cura que generalment recauen sobre les dones.

Consideram que l’educació és un recurs fonamental per construir una societat democràtica, cohesionada i justa, per tant és imprescindible que l’educació pública sigui un eix principal. La millor inversió d’un poble és l’educació.

I dins el sistema educatiu, les escoletes tenen un paper important en la conciliació de la vida laboral, familiar i personal però també en l’orientació familiar per a una millor criança dels seus infants. Una adequada inversió en aquestes primeres edats ajuda a prevenir problemes posteriors, quan ja es molt difícil intervenir i en els quals s’han de gastar molts més doblers.

L’administració ha de responsabilitzar-se de millorar i estendre la xarxa d’escoletes municipals per atendre en les millors condicions la primera infància. Apostam per una educació infantil pública i inclusiva, que atengui la diversitat.

El primer cicle d’educació infantil ha estat un dels «grans damnificats» per la crisi econòmica i les retallades. Per una sortida de la crisi amb més igualtat i inclusió social, és imprescindible que es reverteixi la dinàmica de privatitzacions i precarietat constant tant pels treballadors com per la qualitat dels serveis que s’ofereixen a les famílies.

I això passa per un major finançament públic en la provisió de serveis d’atenció a la infància, seguint les orientacions recomanades per la Comunitat Europea (un 1% del PIB), defugint de fórmules com el bo escolar o ajudes directes a les famílies que no van adreçades a la creació de places escolars públiques i de qualitat.

Des d’Esquerra Unida exigim que es posin les mesures adequades per a l’ampliació de la xarxa pública d’escoles infantils i dels altres serveis d’atenció a la infància amb garanties de qualitat per a oferir, segons les necessitats del municipi, suficients places escolars i recursos per a respondre a la demanda de les famílies que ho sol·licitin.

Area de la Dona: Rosi Navarro (mòbil 610.47.14.49)
Area d'Educació: Francisca Vanrell (mòbil 657.78.61.22)