EU Palma

Imprimeix

Esquerra Unida denuncia la passivitat de Cort amb l'estat perillós de la plaça de toros de Palma

on .

Compartir a Facebook

Esquerra Unida denuncia la passivitat de Cort amb l'estat perillós de la plaça de toros de Palma.

 

Des d'Esquerra Unida fan una crida al departament d'urbanisme de Palma i al seu recentment nomenat alcalde Antoni Noguera que evitin posar en perill als ciutadans i cancel·lin cautelarment la llicència d'activitats fins que s'esmenin les greus deficiències que té la plaça palmesana.

Esquerra Unida ha tingut accés al reportatge realitzat per AnimaNaturalis i no entén com avui dia aquesta plaça de toros segueix albergant activitats.

Deficiències no esmenades de l'any 2016 malgrat que des de Cort es va afirmar que sí i tota la primera fila de la plaça de toros amb seriós perill d'ensulsiada. Ancoratges sortits del sòl i protectors de fusta totalment podrits i fora de lloc.

"No fa falta ser arquitecte per veure les greus deficiències de la plaça de toros de Palma. Com és possible que passin per alt aquest tipus de desperfectes tan perillosos?", es pregunta el coordinador de l'àrea animalista d'EUIB, Guillermo Amengual.

Des de l'àrea animalista exigeixen a l'ajuntament de Palma que apliqui la llei i en concret un article de la llei d'edificis catalogats Patrimoni:

"ARTICLE 6. Conseqüències de l'incompliment dels deures de conservació dels immobles.
Així mateix, l'incompliment del propietari en l'acreditació periòdica del bon estat de conservació del seu immoble, juntament amb la comprovació municipal del mal estat de la seva conservació i manteniment, podrà donar lloc, a més a les mesures cautelars i complementàries següents:

a. Suspensió total o parcial en l'exercici d'activitats comercials, industrials i professionals i de serveis, autoritzacions, permisos, concessions o qualsevol altre títol administratiu, així com la de l'habitabilitat de l'edifici, en tant no s'adoptin les mesures correctores propostes per l'administració municipal, i en la forma prevista en la legislació vigent.

"De debò poden dormir tranquils els tècnics municipals i regidors d'urbanisme que revisen i donen el vistiplau a aquestes instal·lacions? Tan poc els importa posar en risc a les persones?· El greu del problema és que de portes endintre tant des de l'ajuntament com en el Parlament tots admeten que la plaça està en males condicions però a l'hora de la veritat ningú fa gens", declara Amengual.

plaza de toros Palma grietas


Esquerra Unida denuncia la pasividad de Cort con el estado peligroso de la plaza de toros de Palma


Desde Esquerra Unida hacen un llamamiento al departamento de urbanismo de Palma y a su recién nombrado alcalde Antoni Noguera de que eviten poner en peligro a los ciudadanos y cancelen cautelarmente la licencia de actividades de la plaza hasta que se subsanen las graves deficiencias que tiene el coso palmesano.
Esquerra Unida ha tenido acceso al reportaje realizado por AnimaNaturalis y no entiende como ha día de hoy esta plaza de toros sigue albergando actividades.
Deficiencias no subsanadas del año 2016 pese a que desde Cort se afirmó que sí y toda la primera fila de la plaza de toros con serio peligro de derrumbe. Anclajes salidos del suelo y protectores de madera totalmente podridos y fuera de sitio.
"No hace falta ser arquitecto para ver las graves deficiencias de la plaza de toros de Palma. ¿Cómo es posible que pasen por alto éste tipo de desperfectos tan peligrosos?", se pregunta el coordinador del área animalista de EUIB, Guillermo Amengual.

Desde el área animalista exigen al ajuntament de Palma que aplique la ley y en concreto un artículo de la lay de edificios catalogados Patrimonio:

“ ARTICULO 6. Consecuencias del incumplimiento de los deberes de conservación de los inmuebles.
Así mismo, el incumplimiento del propietario en la acreditación periódica del buen estado de conservación de su inmueble, junto con la comprobación municipal del mal estado de su conservación y mantenimiento, podrá dar lugar, además a las medidas cautelares y complementarias siguientes:
a. Suspensión total o parcial en el ejercicio de actividades comerciales, industriales y profesionales y de servicios, autorizaciones, permisos, concesiones o cualquier otro título administrativo, así como la de la habitabilidad del edificio, en tanto no se adopten las medidas correctoras propuestas por la administración municipal, y en la forma prevista en la legislación vigente.


"¿De verdad pueden dormir tranquilos los técnicos municipales y regidores de urbanismo que revisan y dan el visto bueno a estas instalaciones? ¿Tan poco les importa poner en riego a las personas?· Lo grave del problema es que de puertas hacia adentro tanto desde el ayuntamiento como en el Parlament todos admiten que la plaza está en malas condiciones pero a la hora de la verdad nadie hace nada", declara Amengual.

Imprimeix

Reivindicacions dels treballadors d'EUIB a l'Hospital Psiquiàtric de Palma

on .

Compartir a Facebook

Els treballadors d'EUIB a l'Hospital Psiquiàtric de Palma volem fer valer algunes reivindicacions bàsiques que afecten greument als treballadors, a la qualitat del servei i als seus usuaris. La voluntat política i una gestió plena d'ètica professional són els requisits indispensables que es necessiten per sobre de la inversió social, que també és essencial. Per aquests motius reivindiquem el següent:

1. L'adequació de les infraestructures a uns mínims de seguretat (interior i exterior de les unitats, així com els camins d'entrada a les unitats de teràpies, que actualment estan en un estat deplorable i perillós tenint en compte l'edat i les diferents patologies físiques dels pacients).
2. La recerca/aclariment de càrrecs de confiança i llocs de treball de dubtosa regularitat, ja que no es corresponen els nomenaments amb les funcions que es realitzen.
3. Transparència a l'hora d'adjudicar llocs de confiança.
4. Igualtat entre tots els treballadors per optar a "treballs" esporàdics que comporten canvis de torn, de salari i d'horaris.
5. L'agilitació dels serveis jurídics i de mediació, i implicació per part de l'empresa en els conflictes que es generen entre el personal, ja que a causa de la deixadesa, els interessos propis i el tracte de favor, actualment s'està arribant a límits intolerables.
6. Igualtat de facilitats per realitzar tràmits burocràtics amb els treballadors de l'H.O.S.I, hospital de referència i del que depèn l'hospital psiquiàtric, mancant aquest últim pràcticament de cap servei administratiu, havent-se de desplaçar el personal i abonar a preu de pacient el pàrquing de l'H.O.S.

Considerem que aquestes peticions són legítimes i necessàries per al bé del conjunt de treballadors i usuaris. Unes peticions que el Govern de les Illes Balears hauria de tenir en compte per tal de millorar un servei públic imprescindible com és la Sanitat.

Imprimeix

Esquerra Unida demana a Cort més campanyes sobre adopció d'animals

on .

Compartir a Facebook


animals matractatsDes de l'Àrea Animalista d'EU agraïm l'engegada de la campanya "Els animals no són joguines" per part de Cort en col·laboració amb l'EMT i Baldea, però així mateix demanam que aquestes campanyes no es limitin a fer-les en Nadal.


EU adverteix que Balears té una de les taxes més grans d'abandó de tot l'Estat, per la qual cosa és urgent adoptar totes les mesures al seu abast per tractar de reduir la xifra de prop de 15.000 animals abandonats cada any.

El coordinador de l'Àrea Animalista d'EUIB, Guillem Amengual demana que el 2017 s'implanti el sacrifici zero, un canvi en l'ordenança sobre la tinença d'animals, prohibir i endurir les sancions a  tot tipus de maltractament cap als animals i restringir la venda d'animals en les tendes.


Des d'EU s'exigeix també que s'implanti la figura de l'agent de protecció animal, aprovada en 2013 i que encara no està en funcionament malgrat les nombroses  reclamacions de les entitats en defensa dels animals.

Imprimeix

EU s’entrevista amb la regidora de Palma Angèlica Pastor, que s’ha compromès a crear a Unitat de Protecció Animal aquesta legislatura

on .

Compartir a Facebook

IMG-20161024-WA0000Una delegació d’EU, formada per Juanjo Martínez, coordinador d’EUIB i per Natanael Salo, de l’Àrea Animalista d’EU, s’ha entrevistat avui amb la regidora de Seguretat Ciutadana de l’ajuntament de Palma, Àngelica Pastor per tal de fer-li entrega d’una petició que sobre la creació de l’agent de protecció animal, al mateix temps que per insistir en la necessitat de què es substitueixin els cavalls en les galeres turístiques.

Li hem recordat que el Ple de l’Ajuntament ja havia aprovat per unanimitat l’any 2013 la creació de la figura de l’agent de protecció animal. Angèlica Pastor ens ha informat que ja està treballant, conjuntament amb la regidora de Benestar Animal, Neus Truyol, en la creació de la Unitat de Protecció Animal que, segons ha afirmat, estarà en funcionament abans que acabi l’actual legislatura. Aquesta Unitat tendrà capacitat per intervenir en relació a les denúncies de maltractament i també tendrà funcions informatives i de conscienciació.

Des d’EU, volem mostrar la nostra satisfacció pel fet que, a la fi, s’hagin posat a treballar per aplicar l’acord del ple municipal, encara que sigui tres anys després de la seva aprovació. Per la nostra part, estarem vigilants de què es compleixin les promeses sense més dilacions.

Imprimeix

EU exigeix la depuració completa de responsabilitats en el cas del frau en el servei de l’ORA de Palma

on .

Compartir a Facebook

- Cada vegada queda més clar que la corrupció era estructural amb els governs del PP i que els progressistes han estat incapaços de destapar-la i corregir-la.

CortEls escàndols de corrupció no s’aturen a l’ajuntament de Palma. Després del descobriment de la màfia organitzada que infectava una bona part del cos de la policia municipal de Palma, ara tenim que un possible frau en concurs de l’ORA ha suposat la detenció de 13 persones, entre les quals es troben els regidors de l’època de Mateo Isern, Irene San Gil i Gabriel Vallejo, a més de diversos funcionaris d’alt nivell.

El cas de la corrupció a la policia municipal, ja ve d’antic, sota mandat del PP, no fou descoberta i depurada a l´època d’Aina Calvo i va continuar i es va estendre a l’època de Mateo Isern, amb la protecció de José María Rodríguez i d’Álvaro Gijón. El cas de l’ORA, pel que es sap en aquest moment, es va generar totalment en el mandat d’Isern.

La gestió de PP a l’ajuntament de Palma s’ha caracteritzat pel que és una senya d’identitat d’aquest partit: a corrupció. Una corrupció practicada per policies municipals i funcionaris, de la qual també se n’aprofitaven, quan no la impulsaven directament, dirigents polítics i empresaris afins.

El coordinador d’EUIB, Juanjo Martínez, ha declarat que no el sorprèn la corrupció de l’època del PP, però lamenta que els equips progressistes que han governat o governen l’ajuntament de Palma, hagin estat incapaços de netejar l’administració municipal, separar els corruptes i reorganitzar els serveis. La lluita contra la corrupció l’ha protagonitzat la policia i els fiscals i jutges. Des d’EU valoram molt positiva la seva tasca, però pensam que des dels governs municipals progressistes s’haurien d’haver produït actuacions contundents molt abans, la lluita contra la corrupció no pot ser una tasca exclusiva de policia i jutges, és imprescindible actuar des de la política.

EU exigeix valentia a l’equip de govern municipal per a depurar completament els serveis infectats i reestructurar-los, deixant-los en mans de funcionaris honestos.