Al ple del 28 de febrer ja varen demanar si s’havia obert cap expedient d’infracció urbanística als rètols publicitaris que es multipliquen al sòl rústic del municipi. Un mes després es varen respondre que havia alguns dins la zona de carreteres i que no obstant se mirarà.

Mesos després no hem obtingut cap resposta i seguim observant que a les juntes de govern no arriba cap expedient d’infracció urbanística, ni d’habitatges ni de rètols, i uns i altres es multipliquen de manera il·legal.

L’article 164 del Pla General d’Ordenació Urbana de Pollença diu:
«Expressament es prohibeix en tot el sòl no urbanitzable la col·locació de cartels i en general tota manifestació d’activitat publicitària».

 

Encara que ens costa que el batle i regidor d’urbanisme sembla desconèixer la existència de la Llei de disciplina urbanística 10/1990 ja que és àmpliament incomplida al municipi a la majori dels seus articles, l’hem de recordar que al seu article 51 aquestes instal·lacions estan tipificades com a infracció per amb multes i la retirada del rètol publicitari.

Tampoc serveix d’excusa el que va dir el batle i regidor d’urbanisme de que algunes eren a zona de carreteres ja que la Llei 5/1990, de carreteres de la comunitat autònoma, diu al seu article 36 que la publicitat estarà sotmesa a les ordenances municipals i s’haurà de situar fora de la zona de domini públic, excepte els rètols de caràcter informatiu ubicats a la mateixa finca on es desenvolupa l’activitat anunciada.

 

Mentre el nostre batle i regidor d’urbanisme mirà cap a altre costat el sòl rústic de Pollença pateix una inacabable i creixent instal·lació de rètols publicitaris.Pollença sembla un municipi a la venda, els panells es multipliquen i cada vegada és més complicat veure el paisatge.

 

Aquesta mateixa setmana s’han col·locat quatre nous gran rètols per inserir publicitat ( dos al costat de la rotonda del Gall i altres dos a l’inici de la carretera al Port).

 

Ja és hora de que després de set anys el senyor regidor d’urbanisme posi ordre a aquest tema i faci complir la llei en benefici de la majoria dels ciutadans.

 

Adjuntam fotografies de cartells a l’entrada del poble, dels dos panells de la rotonda del gall i dels de la carretera ( un encara no s’havia instal·lat).

 

{gallery}pollenca?290608{/gallery}

Share This