<< L’activitat de les nostres assemblees

 Font: Pepe García regidor d’Alternativa EU-EV a Pollença.

 

ALTERNATIVA EU-EV DENÚNCIA DETERIOR DEL SERVEI DE POLICIA LOCAL

 

Ens volem unir a la petició del veïns de la Cala Sant Vicenç demanant que torni el policia local que havia fix a la Cala.  Els veïns han recollit firmes i han presentat un escrit al registre i nosaltres el varen demanar al darrer ple de desembre. Aquesta pèrdua del policia de la Cala és resultat de que el regidor de policia Juanjo Mir (PSOE) ha implantat una rotació obligatòria i autonòmica dels policies que en ha significat el deterior dels serveis de policia local El cas del policia de la Cala no és l’únic al darrer ple quan es va aprovar l’acord d’equiparació dels policies locals (llei de Coordinació de la Policia Local) varen recordar al regidor de Policia Local que aquesta llei vol potenciar, modernitzar i optimitzar les policies locals de les Balears, o sigui una millor prestació de serveis als ciutadans.

I  a l’exposició de motius es parla de aconseguir una major professionalització i especialització de la policia mentre que el senyor regidor de policia Juanjo Mir (PSOE) ha anat en sentit totalment contrari. Si parlam del Port quest estiu no ha hagut policies en bicicleta i l’oficina d’atenció es troba abandonada sovint. Amb la rotació  obligatòria i automàtica que ha imposat de tots els serveis el regidor ha acabat amb  l’especialització dels policies, quan teníem un policia a la Cala Sant Vicenç que funcionava bé i del que estavan molt satisfets els ciutadans l’ha llevat.

Amb aquest sistema de rotació també ha llevat  eficàcia als policies mediambiental, al policia tutor  no tenim policies especialitzats en violència domèstica,   policies de barri, unitats d’intervenció especialitzades, els policies no tenen un horari real adaptat a les necessitats del poble,als canvis de guàrdia els serveis són precaris, el control dels horaris i de l’absentisme és nefast… En definitiva demanant  al regidor de policia local una millor  gestió de la seva àrea i que  es torni a a línia  d’especialització de la policia, abandonat  aquesta idea  poc flexible i burocràtica que ha adoptat  i que ha empitjorat el servei.

Share This