ALTERNATIVA ESQUERRA UNIDA- ELS VERDS DE MARRATXI CELEBRA LA DECISIÓ DEL GOVERN DE NO AUTORITZAR UN NOU GERIÀTRIC DAVANT ES CREVERS.

 
La Comissió de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears No ha autoritzat la construcció d’un nou geriàtric PRIVAT en sòl rústic, davant Es Crevers i l’hipermercat de Marratxí. Aquesta construcció estava prevista en un terreny de més de 25.000 metres quadrats i tenia previst 93 habitacions i 22 apartaments exteriors.
 
 
El batle de Marratxí lamenta la decisió de denegar aquesta nova infrastructura d’iniciativa privada, en sòl rústic.
 
No és d’estranyar si coneixem l’actitud del Partit Popular, d’afavorir sempre els interessos particulars per damunt dels interessos del poble. Hem de recordar que el Sr. Bauzà destina una part ínfima del pressupost municipal a Serveis Socials, sense cobrir les necessitats reals dels marratxiners i marratxineres que més necessiten els doblers públics.
 
 
Hem de recordar una vegada més al Batle del PP Sr. Bauzà que el nostre poble no té una sola escoleta infantil pública, ni un espai cultural, i l’única residència privada per a gent major de Can Carbonell fruit dels acords de l’anterior legislatura, té una petita part de places públiques.
 
Des d’Alternativa Esquerra Unida –Els Verds de Marratxí volem reiterar la felicitació al Govern de les Illes Balears per no permetre un ús privat del nostre escàs sòl rústic.
Share This