Alternativa EU-EV a Pollença presenta demà una moció

a favor de l’adopció de mesures davant la crisi

Davant l’ actual crisi econòmica internacional i nacional i la difícil situació econòmica del nostre Ajuntament ( dèficit, extrajudicials…) pensam que cal la feina i esforç de tothom per a sortir enfortits d’aquesta conjuntura adoptant mesures  sense que la factura  la paguin, pujant els impostos i taxes, els ciutadans.

1. Demanam la congelació dels sous del batle i regidors, grups polítics municipals,  dietes, sous càrrecs de confiança política . Evidentment aquesta congelació econòmicament no suposa una quantitat important però pensam que és un primer pas o gest per demostrar la necessitat d’austeritat.
 
2. Demanam la reducció al pressupost del 2009 del  capítol 2 de Despeses Corrents  en béns i serveis. Per a això s’haurà de realitzar un pla d’austeritat amb la participació de tots els grups polítics.
 
3. Per reduir l’impacte de la crisi demanam  la realització de manera conjunta amb els agents econòmics i socials del municipi d’un pla estratègic de desenvolupament local i un pacte local per l’ocupació

Share This