< L'activitat de les nostres assemblees

AMICS DELS ANIMALS, CAÇA I FORMENTOR

Per Alternativa Esquerra Unida Verds de Pollença

Sembla una broma de mal gust que després de aprovar al ple de setembre del 2008 per unanimitat la declaració de  Pollença  «Municipi amic dels animals, amb el deure de difondre aquesta iniciativa», ara en març es realitzi al municipi la diada de la caça i que s’anunci que Formentor es convertirà en un vedat de caça major. Si aquest és el seu concepte «d’amistat «comprenem com va el municipi, ja que el seu concepte de gestió es similar. Esperam que al manco els demanam que no difonguin aquests actes d’amistats amb els animals.

Parlam dels dos fets en  concret respecte a la diada ens sembla vergonyós que a un cap de setmana, a plena crisi, el Consell  pugui pressupsotar 120.000 euros en  actes enfocats només a l’activitat d’oci i esportiva d’un sector de  la  societat.  Més quan les associacions de caçadors de la illa rebren suficients doblers i tenen suficients associats per fer-se càrrec d’aquestes diades sense que suposin una despesa tan gran per l’Administració.  Al 2008  el Consell Insular de Mallorca ha adjudicat  a associacions pel foment de la caça i preservació de la natura per l’any 2008,  BOIB nº 162 de 18 de novembre de 2008, 176.000 euros en qüestions com: Compra i repartiment de gra i adobs. Repoblació de perdius, guàtleres i faisans. Compra de conills. Compra de trofeusCompra d’un 4×4 i d’un ordinador. Adquisició de canyes i xarxes de filats per a la caça de tords amb filats. Adquisició d’equipament i d’indumentària pels socis.

Igualment és un gravíssim error que la nova propietat de l’hotel Formentor aposti per un vedat de caça major als seus voltants. El renou de les escopetes no creiem que sigui gens agradable per als clients que allà s’allotgin per gaudir de la tranquil·litat i dels seus paratges. Amés, s’ha de tenir en compte el perill que suposa la caça pels turistes i excursionistes que visiten la zona, que van a alguna de les caletes que per allà hi ha. Tampoc podem parlar d’un producte turístic diferenciat ja que a l’altre costat de la Badia, a la Victòria ja hi ha un vedat de caça major i n’hi ha sis peticions més Del Formentor de les converses  i premis literaris hem passat al Formentor de la caça de bocs.

Sembla que aquest no és un pas positiu, ni el que esperàvem de la promesa d’un turisme de qualitat dels nous propietaris. Per a nosaltres Formentor amb el seu paisatge privilegiat s’hauria de convertir mitjançant un fòrum internacional en un lloc de reflexió sobre les alternatives ecològiques al capitalisme, sent el centre d’un nou turisme de qualitat verd.Formentor  és un patrimoni de la humanitat i la seva destrucció i les alternatives a la mateixa haurien de ser el primer tema de reflexió de qualsevol fòrum «humanitari» fet al mateix lloc.

Com el mateix director de caça del Consell Francesc Cladera va reconèixer a la premsa; «la caça esta en plena recessió i els  joves prefereixen un altre tipus d’oci.» Si el senyor Cladera diu això el que no entenem és com la propietat de l’Hotel Formentor pot pensar que el futur del turisme va en aquesta direcció i com el Consell segueix invertint la quantitat de doblers que inverteix en un activitat d’oci sense futur

Share This