El Bloc ha presentat al·legacions a l’ordenança reguladora de telefonies mòbils 

El BLOC per Palma, coalició electoral formada per Esquerra  Unida Els Verds,  PSM i ERC ha presentat a·legacions a l’ordenança reguladora de la instal·lació i funcionament d’infraestructures radioelèctriques en el terme municipal de Palma

Des del Bloc, entenem que el text proposat no s’ha treballat internament amb l’equip de govern ni amb els grups que li en donen suport…

El Bloc per Palma hem presentat avui les al»legacions a la proposta d’ordenança aprovada pel plenari de l’Ajuntament de Palma el passat 29 de Setembre.


Des del Bloc, entenem que el text proposat no s’ha treballat internament amb l’equip de govern ni amb els grups que li en donen suport, fins al moment de l’aprovació inicial, moment en què se’ns dona audiència i se’ns proposa que presentem al»legacions com qualsevol ciutadà o ciutadana més, el que limita enormement la possibilitat d’incidir constructivament en el moment adequat amb aportacions positives en fase de redacció de la proposta.
 

Aquesta actitud provoca que ens haguem  vist obligats a presentar al»legacions com si fóssim una associació aliena al govern de l’Ajuntament de Palma. Esperem doncs una rectificació per part del PSOE per a poder establir un nou període de reflexió al voltant d’aqueta ordenança i si cal, començar de zero per a fer una proposta conjunta.
 
A banda de la part estrictament política també cal remarcar que la present ordenança no prohibeix la col»locació d’antenes a escoles ni altres llocs públics, tan sols recomana no posar-les. A més l’ordenança passa de puntetes per damunt d’una qüestió molt rellevant: la planificació, no prohibeix la instal»lació d’estacions base ni de telefonia mòbil a edificis catalogats o BIC. Pel que da a les emissions de radiacions, l’ordenança assumeix les potències de la legislació estatal quan estam capacitats per restringir les potències com a mesura de major protecció o com a norma addicional de protecció (a tall d’exemple l’ordenança de Barcelona exigeix rangs més estrictes que la normativa catalana que al seu torn és més restrictiva que l’estatal). Pel que fa al règim de distàncies mínimes la proposta d’ordenança és incompleta i insuficient, contempla els centres educatius però no parla d’hospitals, de centres de gent gran, de com afecta als residents dels propis edificis que incorporen antenes, de parcs públics amb zones de jocs per infants… A més els radis fixats ens semblen insuficients. Des del BLOC, consideram que, el mínim, haurien de ser 400 metres de distància.

El BLOC considera que l’ordenança proposada precisa d’una revisió molt a fons que implica una tasca més enllà d’unes simples al»legacions. El més recomanable seria procedir a aprovar una ampliació del termini d’al»legacions per tal de treballar en un text alternatiu consensuat al màxim, encara que això pogués requerir una nova aprovació inicial i una nova exposició pública.

Share This