Els candidats d´EU-EV al Senat per Mallorca, Josep M. Gómez i Emylse Mas, presenten les propostes de la coalició pel que fa al model d´Estat i la reforma del Senat

 

Acompanyats de l´ex-senador per la CAIB i actual dirigent d´EU Manolo Càmara, els candidats al Senat han fet públiques les següents propostes: 

 

AVANÇAR EN L’AUTOGOVERN, CAP A L’ESTAT FEDERAL I REPUBLICÀ

– Nou sistema de finançament autonòmic, basat en una fórmula de concert econòmic solidari, en el qual la recaptació de tributs és competència exclusiva de la Comunitat Autònoma, i s’estableixen mecanismes per al finançament dels serveis comuns de l’Estat i per a la solidaritat interregional.

– Inici del procés de modificació de la Constitució cap a un model federal d’estat. Aquest nou model ha de deixar d’impedir la federació entre comunitats autònomes, ha de crear de manera efectiva un sistema de finançament rpi dun estat federal i ha de redefinir la distribució de competències entre l’estat i les comunitats autònomes, amb criteris de descentralització i de competències autonòmiques exercides sense tuteles. 

Ple desenvolupament, mentre s’avança cap al nou model d’Estat, del nou Estatut d’Autonomia. Desplegament efectiu dels nous mecanismes i assumpció de les noves competències, que han de ser transferides amb rapidesa i amb dotació econòmica suficient. 

Reforma del Senat per fer-ne una autèntica Cambra de representació territorial, amb representació per comunitats autònomes (i no per províncies) i amb sistema d’elecció determinat per cada comunitat autònoma. Com a cambra de representacó territorial, el Senat ha de tenir poder de vet sobre les lleis amb una especial rellevància autonòmica. 

– Millora de les compensacions de la insularitat, amb un ple desenvolupament i aprofundiment del que preveu la Llei de Règim Especial per a les Illes Balears. L’Estat ha de defensar una política europea de compensació dels costos de la insularitat.  

Millora del transport interinsular, i entre les Illes i la Península, mitjançant l’increment dels descomptes per residència i la declaració de servei públic amb garanties de qualitat i freqüència. 

– Equiparació amb Canàries dels complements d’insularitat que reben els empleats públics. 

– Refermament de vincles entre els Països Catalans: Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià han de reforçar la cooperació en matèria cultural i en tot allò que és problemàtica comuna (turisme, medi ambient, cohesió social, etc), col·laboració que han de fer extensiva a la resta de terres de parla catalana.

Share This