<<

En un any i mig Esquerra Unida acaba amb el drama de Brotad, el canòdrom

i ara…la fi de Ca’n Angelí

 

«Gràcies a la gestió compromesa que desenvolupa la nostra organització a les institucions, Palma camina amb fermesa cap a la seva dignitat col.lectiva i va marcant un estil d’intervenció social radicalment distint a la passivitat o les polítiques repressives que han caracteritzat d’altres governs. EU busca sempre alternatives pensant en les persones».

 

Amb el desmantellament de Ca n’Angelí, ahir es va acabar l’assentament barraquista més important de la ciutat. En un any i mig (!) l’Ajuntament ha abordat des d’una perspectiva social tres casos d’infrahabitatge particularment sagnants: l’edifici abandonat del carrer Brotad, el Canòdrom i Ca n’Angelí.

31 de gener es possem fi a l’exemple sagnant de l’edifici de Brotad reubicant a les 55 famílies que allà malvivien.Al mes d’abril, es traslladen a centres de reinserció les set persones que des de feia nou anys subsistien al canòdrom…

Les coses com són, amb EU a l’Ajuntament s’ha fet més en 18 mesos que en vàries legislatures anteriors.

Però el més important és que els desmantellaments s’han fet sempre des d’una perspectiva social, cercant durant mesos alternatives de promoció social i laboral per a les persones afectades com a passa prèvia a la desaparició física dels infrahabitatges.

Una operació pionera de ‘retorn voluntari’

En el cas de Ca n’Angelí, més de 60 persones i de 20 barraques entre General Riera i la Via de Cintura, hi havia una dificultat afegida: la condició de gitanos romanesos de la majoria dels habitants. La feina de la mediadora cultural de l’IBSALUT Mònica Moldovan, de Manuel Càmara a la Direcció General d’Immigració del Govern, d’ Eberhard Grosske a la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma i del Consolat romanés ha permés posar en marxa un programa pioner de retorn al pais d’orígen amb contracte de feina que ha permés culminar feliçment l’operació.


Com heu pogut veure avui als mitjans ahir es va procedir al desmantellament de les darreres barraques en presència dels nostres companys Eberhard Grosske i Manuel Cámara, explicant les actuacions portades a terme des que va començar el procés de desmantellament i la intervenció social a Ca’n Angelí, el passat mes d’abril.


Eberhard Grosske va qualificar d’exitosa la forma en que s’ha desenvolupat tot el procés i remarcà ‘Hem convertit aquest enclavament en una oportunitat per aquestes persones. Un sistema molt distint de com a actuat la dreta fins avui, on paisos com França intervenen amb polítiques de retorn reaccionàries expulsant dels seus país els immigrants sense cap garantia’ .


Manuel Cámara recordà que ‘es va arribar a un acord amb el Govern de romania per a que 30 d’aquestes persones retornin voluntàriament al seu país (17 d’elles ja ho han fet). L’embaixada de Romania paga el bitllet d’avió, garantitza un contracte de treball i entrega d’un xec de 30 euros per a despeseses complementàries del viatge’


Ara ens hem de concentrar en els casos de menor entitat – però no per això menys importants – que queden a la ciutat i, per suposat, en un cas especial i que obeeix a una lògica distinta als anteriors: Son Banya.


Gràcies a la gestió compromesa que desenvolupa la nostra organització a les institucions, Palma camina amb fermesa cap a la seva dignitat col.lectiva i va marcant un estil d’intervenció social radicalment distint a la passivitat o les polítiques repressives que han caracteritzat d’altres governs.

 

 

Share This