ESQUERRA UNIDA AFIRMA QUE EL CAS SPANAIR “TAMBÉ HA FALTAT INTERÈS PÚBLIC, NO SOLS EMPRESARIAL”

El coordinador d´EU, David Abril, ha afirmat que « l´operació que ha fet la Generalitat de Catalunya, aportant capital públic perquè Spanair s´instal·li a l´aeroport de Barcelona, ens dóna la raó a la proposta d´EU de fa uns mesos, amb la crisi de Futura i Spanair, d´intervenir les companyies d´aviació des de la CAIB”. Segons Abril, “no es pot deixar només en mans de la voluntat dels empresaris de les Illes una decisió sobre un sector estratègic com aquest, ja que l´aviació civil és part central dels nostres interessos com a Comunitat Autònoma, i és més que evident que s´haurien pogut fer passes en la mateixa direcció que ha fet la Generalitat des de Balears, fins i tot amb la creació d´un ens públic d´aviació civil que garantís els interessos de la nostra economia i fins i tot el carácter de servei públic dels vols interinsulars”. 

“En uns moments en què s´han injectat milers de milions al sistema financer, intervenir sectors clau per a l´economia i la societat de les Illes com l´aviació no és una proposta socialista, sinó tan sols de sentit comú”, ha afirmat el coordinador d´EU.

 A continuació un passem l’enllaç al contingut de la declaració pública realitzada per EU al respecte amb data 17 de juliol de 2009 publicada a aquesta web

 ESQUERRA UNIDA DAVANT LA PRESSUMPTA CRISI DE SPANAIR

Share This