Volem mostrar la nostra preocupació i oposició a l’experiment de la peatonalització del Port per ques’iniciarà demà dilluns. El suposat pla de mobilitat del que va parlar l’equip de govern s’ha reduït a quatre canvis de pura lògica i una explicació general amb els veïns. Això no és un pla de mobilitat i ens sembla totalment insuficient per iniciar aquesta peatonalització.

Aquest cap de setmana ja hem rebut múltiples queixes sobre problemes concrets de comerciants i veïns de la zona. Ens sembla molt perillós fer un experiment que consisteix en tancar al tràfic rodat gran part de la primera línia i sobre la marxa veure com es solucionaran els problemes. Això sense dubte serà una molèstia pel veïns i per la policia municipal ( que és qui rebrà les queixes)però al cas d’alguns comerciants pot posar en perill la seva supervivència en plena crisi.

Un projecte tan ambiciós com aquest s’ha de fer amb molt de cura i tranquil·litat, i amb un vertader pla de mobilitat, un diagnòstic detallat de la situació actual de la mobilitat en el Port i de la seva tendència en un futur.

A una primera fase s’hauria d’haver concretat els problemes de mobilitat i aparaament amb un treball de camp; recollint una per una totes les opinions i problemes (horaris de repartiment, situacions particulars, càlculs de freqüència i quantitat de tràfic …) dels comerciants, veïns, vianants, conductors de primera línia.

A una segona fase s’hauria de realitzar un diagnòstic de la situació i es definiran accions per al futur. La tercera fase, consistiria en el plantejament de les diferents alternatives i solucions possibles.

En aquest moment, l’Ajuntament hauria de seleccionar les quals consideri més adequades i les hauria de valorar a nivell social, mediambiental, econòmic i urbanístic.

Finalment, el Pla s’hauria de presentar de forma pública a través d’un procés de participació ciutadana en el qual participaran Associacions de veïns, comerciants, empresaris, sector del taxi.

Tots els partits teniam al nostre programa la peatonalització del Port però no tots som tan barroers com l’equip de govern.

Share This