Al ple de demà presentam una moció relativa a declarar Pollença, municipi amic dels animals i  evitar el maltractament animal.

Entenem que una societat civilitzada és incompatible amb el maltractament dels animals  com a forma de divertiment i pensam que hem d’avançar en els drets dels animals, per evitar-los patir inútilment i menys per diversió.

Demanam que  l’Ajuntament compleixi compromisos de Junta de Govern i plens[1], segons aquests acords s’havia de llevar el gall viu a la festa del Pi i no subvencionar actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals. Enguany s’han seguit subvencionant per part de l’àrea d’esport  tirades de guatlares i colomí.

Hem de recordar  que no ens consta que s’hagi llevat la prohibició de la Conselleria d’Agricultura d’utilitzar un gall viu a la festa del pi de Sant Antoni. Prohibició feta a partir de les queixes de l’any 2006 d’ANPBA (Asociación Nacional para el Bienestar Animal). L’argument que dona l’Ajuntament per no complir aquesta prohibició és que te més 100 anys (una excepció a la Llei de Protecció Animal de 1992), però no s’ha demostrat la presència d’un gall a 1892 com demana la llei.

A la nostra moció demanam

– Substituir per rèpliques els animals vius de la festa del Pi de Sant Antoni i de les Àguiles,

– No donarsubvencions públiques per a espectacles ni competicions  que produeixin la mort i/o dolor a animals.

– No permetre la instal·lació de circs o d’espectacles semblants que utilitzin animals en els seus espectacles.

– No permetre  els anuncis als mitjans públics municipals de cap espectacle que produeixi la mort i/o patiment dels animals.

Que qualsevol conveni de col·laboració o acord que l’Ajuntament signi amb una empresa, entitat o associació, tindrà en compte que aquesta no atempti contra els drets dels animals en qualsevol dels àmbits de l’empresa, entitat o associació.

– Que l’Ajuntament de Pollença es declari Municipi amic dels animals i difongui aquesta iniciativa.

 [1] – El 24 de juliol de 1997 el ple del Ajuntament de Pollença va aprovar no organitzar, promocionar ni participar en cap tipus d’acte o activitat en la qual sigui requerida la mort d’algun animal.

– El 27 d’agost del 2002 la comissió de govern va acordar manifestar el seu suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar les actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals, i transmetre la petició ( 774 signatures) a la Comissió de Festes i a l’Area de Serveis Socials per que prenguessin les mesures necessàries per a la substitució del gall en la festa del Pi de Sant Antoni . A la mateixa comissió es va acordar transmetre al Bisbat de Mallorca la petició referent a llevar l’aneyll de la processó del Corpus Christi.

-La Comissió de Govern de l’Ajuntament del 26 de maig de 2004 va «reiterar el seu suport a totes aquelles iniciatives tendents a evitar  les actuacions que provoquen patiments innecessaris als animals. Així mateix s’iniciaran els tràmits per prendre les mesures necessàries per la substitució del gall en la festa del Pi de Sant Antoni».

Share This