NOTA DE PREMSA                                             Palma, 5 de gener de 2009 

ESQUERRA UNIDA DENÚNCIA LA SITUACIÓ DE DESAMPAR CRÍTIC QUE PATEIXEN CENTENARS D’IMMIGRANTS DE LES ILLES AL QUE NO SE’LS ESTÀ RECONEIXENT EL SEU DRET AL COBRAMENT DE LA PRESTACIÓ D’ATUR

Aina Díaz, Rble de Polítiques Sectorials d’EU ha assenyalat ‘Tot per una inoperància, desconeixement de la llei i descoordinació de les Administracions implicades: SOIB, INEM, Oficina d’Estrangers i Ministeri de Treball i Immigració’.

Esquerra Unida ha convocat avui matí una roda de premsa amb representants de diverses associacions d’immigrants per tal de denunciar la situació de desampar crític que pateixen centenars d’immigrants de les Illes als que no se’ls està reconeixent el seu dret al cobrament de la prestació d’atur. Aina Díaz, Responsable de Polítiques Sectorials d’EU, que ha assenyalat el següent ‘Tot per una inoperància, desconeixement de la llei i descoordinació de les Administracions implicades: SOIB, INEM, Oficina d’Estrangers i Ministeri de Treball i Immigració’.També han participat Jaime Zambrano, Responsable de l’Àrea d’Immigració d’EU, Cheikh Ndiaye, President Associació de Senegalesos (YAPO) i Carlos Martini, Representant Sindical.

Centenars de persones immigrades han vist denegades per part de l’Oficina Única d’Estrangers de les Illes les sol·licituts de renovació de les seves Autoritzacions per a Residir i Treballar a l’Estat espanyol. Els motius són diversos però sempre recurribles mitjançant Recurs d’Alçada. En el recurs els interessats poden demanar la suspensió de l’execució de la denegació mentres aquest es tramita i es decideix si es confirma o no la decisió de l’Oficina d’Estrangers (s’ha d’informar que en un percentatge altíssim de casos es revoca la denegació i es concedeix l’Autorització sol·licitada).

Aproximadament es triga un any i mig per part del Ministeri de Treball i Immigració en contestar als recursos. Amb la suspensió demanada i concedida per silenci administratiu positiu després d’un mes si l’Oficina d’estrangers no contesta a la petició de suspensió legalment s’entenen prorrogats els efectes de l’autorització en renovació. Això implica que l’estranger pot seguir fent feina, viatjant, cotitzant i òbviament cobrant l’atur, si s’escau. Doncs això està sent boicotetjat reiteradament per les Administracions implicades que no reconeixent els efectes de la suspensió de l’execució de la denegació (que ja hem dit que probable i posiblement serà revocada). Actuen de la següent manera:

El SOIB es nega a inscriure als immigrants com a demandants d’ocupació.

El INEM es nega a tramitar i concedir les prestacions d’atur.L’Oficina d’estrangers es nega a emetre certificats de silenci administratiu positiu que reconeixin la suspensió de l’execució de la denegació dels ‘papers’ dels estrangers.El Ministeri de Treball i Immigració, tot i haver fet una circular que reconeix el dret a treballar i donar-se d’alta a la Seguretat Social als treballadors amb la suspensió demanada, es nega a emetre un altra circular que aclari si es té dret a treballar i óbviament si també es té dret a cobrar l’atur.Finalment Aina Díaz ha remarcat ‘Suposam que els doblers que el Sr. Solbes s’està estalviant amb aquestes prestacions va destinat a pagar l’abonament únic de l’atur que ofereix a tots els estrangers que amablement abandonen la residència al nostre Estat… 

Share This