EU EXIGEIX AL PP QUE DONI EXPLICACIONS SOBRE EL SOU QUE EL PP VA ABONAR AL SR MATAS QUAN AQUEST ES VA RETIRAR DE LA VIDA POLÍTICA

[matas+contenidor.jpg]

El reconeixement implícit de la Secretària general del PP Sra Cospedal de que el Partit Popular va abonar un ‘quantiosíssim’ sou de 5000€ mensuals al Sr Jaume Matas durant l’any posterior a la seva retirada de la política activa de cap manera es pot considerar com un ‘assumpte intern del PP’.

És un imperatiu democràtic conèixer que és el que el PP estava pagant a l’expresident Matas quan aquest ja s’havia retirat de la política activa i es trobava a Washington treballant per a una cadena hotelera privada.

Cal recordar que 5000€ mensuals és més del que guanya el President de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. I essent evident que el Sr Jaume Matas no portava a terme cap tasca política al servei del seu partit, és imprescindible conèixer que estava comprant el PP en abonar a Jaume Matas una quantitat de doblers propera als 60.000€ a canvi de no res.

Aquest tèrbol assumpte, que es suma, a les investigacions dutes a terme per la Fiscalia Anticorrupció de les Illes Balears sobre l’enriquiment personal del Sr Matas i l’adquisició del seu luxós ‘palacete’ al carrer Sant Feliu, exigeix la màxima transparència i explicacions clares i convincents per part de la direcció del PP tant a nivell estatal com autonòmic.

Share This