EU-IV LAMENTA LA MANCA DE PREVISIÓ I PLANIFICACIÓ EN L’ASSIGNACIÓ DE PLACES ESCOLARS DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE MANACOR


Més enllà de les solucions puntuals, EU-IV considera de primera necessitat la cessió de sol públic per part de l’Ajuntament de Manacor per tal que la Conselleria d’Educació pugui construir una nova escola que cobreixi les necessitats educatives del municipi.

Esquerra Unida – Iniciativa Verda considera un problema de primer ordre el gran nombre de d’alumnes que s’han quedat sense plaça d’escolarització a Manacor. Aquesta manca de places, en total més d’un centenar, pot crear problemes de cohesió social i convivència a més dels inconvenients que pot suposar a una família que el seu fill tengui que acabar acceptant una plaça fora del municipi.

29 alumnes de primària, 21 alumnes d’infantil concertada i 60 alumnes d’infantil pública han vist com es quedaven sense la plaça sol•licitada en el termini establert per part de la Conselleria d’Educació i Cultura a diferents escoles de la ciutat de Manacor. A més de la manca de plaça, els pares es queixen de no haver rebut cap tipus de resposta argumentada, provocant una situació d’angoixa i desorientació per no saber en quina situació queda el seu fill pendent d’escolaritzar. Es sap que ahir, 3 de juny, hi va haver una reunió amb una representació de la Conselleria d’Educació i Cultura amb les AMIPA (Associació de Pares i Mares d’Alumnes) i els directors dels centres escolars del municipi. Sembla que s’apunta a l’obertura de noves aules a distintes escoles de primària del municipi, fet que des d’Esquerra Unida – Iniciativa Verda consideram una solució puntual però que posa de manifest la deixadesa i la manca de responsabilitat i de previsió per part de la Conselleria d’Educació i Cultura i de la comissió d’escolarització de la zona, depenent de la mateixa Conselleria, però de la qual també n’és part l’ajuntament de Manacor.

Des d’Esquerra Unida –Iniciativa Verda veiem amb preocupació que aquesta desinformació i manca de planificació pugui generar brots xenòfobs i racistes propis d’interpretar la solució al problema des d’una visió simplista i reaccionària. Des de l’esquerra roig-i-verda reclamam que s’han de crear les places escolars necessàries per tal que cap ciutadà es quedi sense aquest dret social tan bàsic, i alhora una obligació com l’escolarització pública, universal i gratuïta reconeguda a la nostra constitució i en la carta de declaració dels drets humans universals. I és en aquest sentit que des d’EU-IV instam a l’Ajuntament de Manacor a que una vegada per totes cedeixi els terreny públics per a que la Conselleria d’Educació i Cultura pugui construir-ne la tan necessitada i demandada des de fa molt d’anys escola de primària. A més aquesta nova escola ha de ser de titularitat totalment pública.

Share This