comunicat de premsa

Joves d’EU davant la vaga d’estudiants:

Volem una educació pública,

laica i de qualitat

 

Avui, diferents membres de Joves d’Esquerra Unida han assistit a la manifestació d’estudiants convocada pel Sindicat d’Estudiants i la Joventut Comunista de les Illes Balears, per denunciar la necessitat de modificar les actuals polítiques estatals i autonòmiques d’educació, que no garanteixen una formació pública, laica de qualitat.

 

Educació accessible per a tothom

L’educació a centres públics ha de recuperar-se com a prioritat en vers de concerts amb altres centres com a forma de posar l’educació a l’abast de tothom. Només així garantirem que qui vulgui ensenyança a un centre que no sigui públic ho fa per la seva pròpia voluntat i no degut a la falta de places públiques.

A més, es fa imprescindible una baixada de preus de les matrícules universitàries i una política de beques que elimini del panorama els prèstecs bancaris per estudis.

Ja és hora d’abordar públicament l’educació 0-3 com una necessitat, especialment en temps de precarietat juvenil i de l’actual crisi, que ofega a les parelles que no es poden permetre pagar guarderies.

 

Educació laica, pública i de qualitat

Es fa necessari un model educatiu que contingui entre els seus principis la llibertat de credo i el respecte a la intimitat, per això, i per diferenciar entre l’àmbit públic i el privat, cap religió s’ha d’impartir a les aules en l’horari lectiu.  Si hi ha diners per regalar als grans bancs, hi ha d’haver per poder augmentar els pressupostos per educació fins arribar al 7%.

 

Un altre procés de Bolonya és necessari

Des de la gènesi, el procés d’implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) ha estat marcat per exigències de mercat i no per la necessitat d’un sistema educatiu de qualitat. Cal recordar que el principal motiu per impulsar l’EEES va ser reduir la taxa d’atur de la UE. I per aconseguir aquest objectiu, l’EEES planteja un major protagonisme de les grans empreses a les universitats.

En cap cas s’està parlant d’una baixada de preus de les matrícules (com a França, que els preus volten els 100€ per any a les universitat públiques) ni d’eliminació de taxes.

A més, aquest procés requereix d’una forta inversió per garantir el principal avantatge del que els i les estudiants podran disfrutar: una nova metodologia a la que l’estudiant és al centre del sistema i és molt més responsable del seu aprenentatge, en oposició a l’actual sistema de classes magistrals, que ens relega a una posició pasiva d’ensenyament. Per assolir aquest canvi de paradigma educatiu són necessàries més infraestructures i més personal docent per atendre d’una forma més individualitzada.

Estam segurs que les polítiques educatives poden ser millors per assolir un model educatiu, i per això, de la mateixa forma que quan existeix un problema animem al Govern espanyol i al balear a escoltar a qui més afecten aquestes mesures, als i les estudiants.

Share This