<< Esquerra Unida a les institucions 

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA INCREMENTARÀ FINS A 200.000 € L’AJUDA HUMANITÀRIA A LA FRANJA DE GAZA

Aquesta quantitat representa un esforç sense precedents en la cooperació internacional de l’Ajuntament de Palma

 

  

ANTECEDENTS

Segons el Ministeri de Salut palestí, les dades a 18 de gener eren 1.300 ciutadans palestins morts dels quals 410 són infants i 104 dones. El nombre de ferits ascendeix a 5.300, dels quals 1.855 són nins i 795 són dones. El Ministeri també indica que els atacs israelians han provocat una extensiva destrucció de llars i d’infraestructures públiques al llarg de la franja de Gaza.

Els suministres d’aliments bàsics i combustible, la prestació d’assistència mèdica, el suministre d’aigua potable i el sanejament mediambiental continuen en situació crítica. La capacitat dels hospitals i les unitats de vigilància intensiva per a fer front a la constant afluència de ferits es troba al límit i el personal mèdic es troba en greus dificultats després de 23 dies de crisi.

Segons la OMS, l’edifici administratiu, el d’emergència i l’ estació d’ambulàncies de la Mitja Lluna Roja Palestina foren totalment destruits durant el bombardeig del passat 15 de gener i no es troba en condicions d’operar. En un altre atac al mateix dia, l’Hospital de Rehabilitació a la ciutat de Gaza també ha estat malmés.Aproximadament 400.000 persones de Gaza no tenen aigua corrent.

Des del començament de l’operació miliatr israeliana, i degut a la gran mancança de béns bàsics (aigua, electricitat…) a tota la franja de Gaza, la població de Gaza continua enfrontant-se a dificultats per accedir als aliments degut a la situació d’inseguretat constant.

ACTUACIONS DE L’AJUNTAMENT

És per aixó que davant la situació actual de crisi humanitària a la franja de Gaza i responent a la cridada d’emergència de la UNRWA, l’Agència de la ONU per als refugiats de Palestina,el Departament de Cooperació de la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma decideix continuar amb la seva línia de suport i compromís sostingut amb la cooperació humanitària amb palestina. L’Ajuntament de Palma finançarà amb una dotació de 100.000€ per ajuda d’emergència a la franja de Gaza.

Com ha explicat Aina Comas, responsable del Departament de Cooperació de la Regiduria «La UNRWA opera actualment a 50 refugis d’emergència per a 50.896 persones desplaçades a Gaza. Els refugis, molts d’ells escoles, es troben saturats. Degut a un nombre sense precedents de persones que busquen refugi, la UNRWA ha pogut oferir només un nivell bàsic de suport que inclou aliments, aigua, matalassos…Però aquests refugis es troben en necessitat urgent d’articles no alimentaris».

Aquesta ajuda es suma a l’aprovada durant el 2008, també per valor de 100.000€ destinat a un ‘programa sanitari base’ és a dir, la millora de la infraestructura de l’atenció primària i la dotació d’equip mèdic amb l’objectiu de fer més eficient i efectiva a la creixent demanda de serveis de salut per part de la població civil afectada.

Així mateix es complementaran les ajudes amb la realització d’una sèrie d’accions de difusió i de sensibilització ciutadana a Palma sobre la situació dels refugiats i la seva trajectòria històrica

Els darrers anys d’altres projectes també relacionats amb Palestina i subvencionats per part de l’Ajuntament de Palma, foren els desenvolupats per ACPP (Associació de Cooperació per la Pau) durant l’any 2006 (9000 €) i el realitzat durant el 2007 per part de Metges del Món (28.000 €).

Finalment Eberhard Grosske ha expressat el següent «Totes aquestes dades del horror són una veritat que la censura israeliana vol reduir a la mínima expressió. Bombardejar una població sense electricitat, sense apenes recursos sanitaris, indefensa a la fi, no és desproporcionat, és intolerable».  

Share This