< EU a les institucions 

 

LA REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA INCREMENTA EN UN 100% LES SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DE VEINS RESPECTE AL 2006

Així mateix, s’accentúa el gir social i l’autonomia de les entitats veïnals

 

La convocatòria de subvencions a AAVV del 2009, que serà aprovada pròximament per la Junta de Govern, suposa implementar els tres grans canvis que la Regidoria de Participació Ciutadana es marcà en iniciar-se la legislaturai que eren:

1. Incrementar els recursos i enfortir el moviment veïnal.

2. Incrementar l’autonomia de les AAVV a l’hora de definir les activitats.

3. Fomentar un gir cap a activitats de caràcter social.

Aquesta nova orientació en les línies de subvencions fou negociada amb les pròpies AAVV a una reunió que es celebrà el passat dia 27 de gener al Centre Municipal Flessaders i a la que assistiren 55 entitats. La concreció de les noves línies d’actuació són les següents:

Increment dels recursos

 

 En l’edició 2009 s’estableixen tres línies de subvencions que en la seva totalitat representen un increment del 38% respecte de l’any anterior i d’un 100% respecte de les concedides a l’any 2006. Així es passa dels 386.000 euros de l’any 2006 als 773.000 de l’any 2009. S’ha de dir que aquest increment s’obté suplementant la partida destinada a l’efecte a Participació Ciutadana amb recursos provinents de la Regidoria de Benestar Social per al desenvolupament d’activitats de caràcter socialIncrement de l’autonomia del moviment veïnal Durant la legislatura anterior, les subvencions estaven dirigides a una sèrie d’activitats prefixades pel propi Ajuntament i que es referien bàsicament a les festes tradicionals (Reis, Sant Antoni, Sant Sebatià, Rua i Festes d’Estiu).Enguany l’autonomia és plena a l’hora de plantejar les activitats festives, lúdiques o socials que s’estimin pertinents

Gir cap a activitats de caire social

L’any 2008, i per primera vegada, s’introduí la possibilitat de realitzar activitats de caire social per part de les AAVV. Això tengué com a conseqüència que 50.000 euros de les subvencions es destinassin a aquest tipus d’activitats.Enguany, es reserven 200.000 euros de les subvencions per a projectes de desenvolupament comunitari, cohesió i inclusió social. En definitiva, el canvi entre el 2006 i el 2009 és espectacular:  Així mateix, s’ha fet un esforç important pel que fa a les despeses d’infraestructura i funcionament de les AA.VV  que han passat de 47.500 euros el 2007 a 110.000 euros el 2009, la qual cosa suposa un increment superior al 100%

Share This