RESOLUCIÓ POLÍTICA DE LA CPM

PEL DRET AL TREBALL, CONTRA LA DESTRUCCIÓ DEL TEIXIT PRODUCTIU: QUE LA CRISI NO SERVEIXI D’EXCUSA

La Comissió política de Mallorca d´EU, reunida el dissabte 24 de gener de 2009, ha aprovat la següent resolució davant la crisi econòmica a Mallorca

En els darrers mesos, tot un seguit d´empreses, algunes de sectors estratègics com l´aviació civil (Spanair, Futura), altres a l´esquilmat teixit industrial de les nostres Illes (Yanko, Alarsol, Buades, Kraft a Menorca), han anunciat el seu tancament i l´acomiadament de centenars de persones.

Per la seva banda, també són moltes les empreses del sector de la construcció  que han anat fent fallida i que per mor de la subcontractació, entre altres factors, estan acomiadant treballadors de manera molt més silenciosa que amb els expedients de regulació d´ocupació (EROs) de les anteriors.

Acaben les obres i amb elles, les expectatives de milers de persones, també de molts treballadors autònoms, molts dels quals no figuren a les estadístiques.

El sector serveis i comercial, per la seva banda, també està patint els efectes d´una minva important en el poder adquisitiu dels consumidors, i s´està saldant amb la seva corresponent reducció de llocs de feina. Si mai en la història recent de les Illes Balears des dels anys seixanta la riquesa generada pel nostre sistema productiu no havia estat ben repartida, aquesta tendència s´ha accelerat en els darrers anys de “vaques grosses” i d´especulació.

No és admissible ara, per tant, que la crisi l´hagin de pagar els treballadors i treballadores, i molt menys que aquesta crisi s´utilitzi com excusa per a la deslocalització a tercers països del ja més que minvat teixit productiu de Balears.

Des d´EU ens preocupa aquesta situació, i per això instam:

 ·        Les institucions públiques a perseguir el frau empresarial, frenar els acomiadaments improcedents i la destrucció de més llocs de feina. També a considerar en l´actual context les persones i per tant les polítiques socials i de promoció de l´ocupació com a primera prioritat, davant mesures que primen una pretesa reactivació econòmica mitjançant el suport a l´economia financera o just els sectors empresarials.

·        La recerca d´espais de debat i reflexió sobre el model econòmic amb la màxima participació social, per a un canvi del model en termes de sostenibilitat. Reclamam planificació concertada front a la improvisació associada a projectes com el Decret de mesures urgents (“Decret Nadal”), que aprofundeixen en més del mateix.

·        Els agents socials, els sindicats  i la ciutadania a mobilitzar-se pel dret a la feina i contra la destrucció indiscriminada de llocs de treball. Cal una resposta col·lectiva a Mallorca i arreu davant uns atacs que ens allunyen cada vegada més de l´horitzó d´una societat més justa i equitativa.

Share This