<< COMUNICAT DE PREMSA Palma, 18 de desembre de 2008

 

PROPOSTES D’ESQUERRA UNIDA EN MATÈRIA DE SEGURETAT LABORAL EN RESPOSTA A L´ACCIDENT DE L’HOTEL SON MOLL

Les mesures han estat presentades en roda de premsa avui per David Abril, Coordinador d’EU i Eberhard Grosske, Tinent de Batlessa i ex-Conseller de Treball


 Hem esperat a fer una declaració política a què passàs el dòl. També aprofitam aquesta roda de premsa per expressar la nostra solidaritat amb les víctimes i les seves famílies.

S´han dit ja moltes coses, que semblen òbvies:

 

 • L´accident es podria haver evitat: com tants altres accidents laborals, responsables sindicals a peu d´obra ens han informat –més enllà dels informes que puguin publicar-se aquests dies- que hi havia, per exemple, andamis a volades, i sense apuntalar.

 • Des del punt de vista tècnic, la pluja i el mal temps no és excusa total, un insult. Hem parlat amb experts en el tema, i és del tot improbable que l´acumulació d´aigua pugui haver causat l’enfonsament. Però, cas de ser així, els responsables de l’obra haurien d’haver paralitzat els treballs.

 • Han fallat els mecanismes de prevenció, i és evident que la Inspecció laboral (encara en mans del govern central) ha brillat per la seva absència, sobretot perquè a localitats turístiques com Cala Ratjada s´ha acabat la temporada, però evidentment hi ha gent que fa feina.

Des del punt de vista de les responsabilitats, aquestes són compartides:

 • De l´empresa promotora hotelera que, per la cobdícia, han volgut acabar les obres abans de la nova temporada turística, sense llicència i treballant a escarada.

 • De les empreses constructores per acceptar treballar sense llicència.

 • De l´Ajuntament, per no paralitzar l’obra de manera efectiva. L’excusa que els problemes per a la llicència no tenien que veure ab la seguretat és inconsistent. La llicència i un requisit contemplat a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i és també un requisit per a concedir-la l’existència d’un Pla de Seguretat de l’obra

 • De la Inspecció de Treball per no vigilar les condicions de l’obra.

És remarcable en aquest marc la irresponsabilitat demostrada pel conseller Nadal quan aprofita l´ocasió per intentar colar el seu Decret (“d´impuls de la inversió”), que amenaça amb carregar-se les mesures de control urbanístic i protecció del territori que s´aproven a altres nivells i que tant ha costat aconseguir.

Aquest nou “cas Tívoli” és més preocupant encara. En temps de crisi econòmica, on davant la manca de feina és més fàcil que la gent accepti treballar en qualsevol condició, s´haurien de reforçar tots els mecanismes de control.

 

En aquest sentit des d´Esquerra Unida proposam:

 • Rigor de les administracions municipals en l’aplicació de la disciplina urbanística i dotació urgent de l’Agència de Disciplina Urbanística.

 • Creació d’una Fiscalia Especial per a delictes relacionats amb la alut dels treballadors, en els mateixos termes que una fiscalia anticorrupció, la fiscalia per casos de violència de gènere.

 • Creació d’un fons mixte estatal i autonòmic per avançar les indemnizacions a les famílies i evitar que retirin les denúncies penals a canvi de no assenyalar als responsables dels accidents.

 • Major dotació de recursos per a la Inspecció de Riscos laborals de la Conselleria.

 • Garantir la independència dels coordinadors de seguretat, que no haurien de ser contractats lliurement pels promotors sino mitjançant el torn d’ofici del col·legi professional corresponent.

Share This