Avui hem presentat al·legacions al  projecte de l’aparcament de la Gola (veure article al nostre blog; la gola un parc a preu d’or).
El primer que hem demanat és  que
ja que  la zona humida de la Gola  te un gran valor ambiental caldria al projecte un informe del tècnic de medi ambient que no s’ha fet.    

L’aparcament projectat de 84 places posa en perill la zona humida ja que convertirà  el  Parc de La Gola en un eix de comunicació cap a la platja. Pensam que pels visitants de la zona humida no cal un aparcament d’aquestes dimensions ni tan sols pels veïns i que els solars utilitzats com aparcament es perdran com a zona humida, ja que serà molt difícil que es puguin mai més recuperar. 

  

Hem demanat una reducció del projecte i fer un aparcament més reduït de quaranta places ( més que suficient pels visitants de la zona humida i inclòs pels veïns) al  solars al costat del carrer prolongació de la Gola. Aquest aparcament no s’hauria d’asfaltar   sinó que s’havia de realitzar amb  trespol de terra compactada (tipus l’aparcament de sa Roca a s’Albufera) i amb vegetació i arbres (polls, oms…) entre els cotxes, de manera que estigui el màxim integrat en l’entorn.  

 

Consideram que els solars de propietat municipal al costat del carrer Temple Fielding que confronten amb la zona humida seria millor destinar-los a ampliar la superfície de l’espai natural, recuperant més  la zona humida retirant els enderrocs que en el seu moment es varen abocar.

  

També hem presentat unes al·legacions més tècniques ja que  el projecte qualifica els solars on es va realitzar l’aparcament de sòl urbà, quan realment es tracta de sòl urbanitzable programat (UP-7) del qual no s’han fet els preceptiu i indispensables Pla Parcial, delimitació del polígon i projecte d’urbanització. Igualment a l’exposició pública es presenta un projecte global en dues fases, i per fer aquest projecte cal expropiar uns solars que encara no s’han expropiat i estan pendent de la resolució del jurat d’expropiació.

  

Pensam que s’ha de fer el preceptiu Pla parcial, delimitació del polígon i projecte d’urbanització del urbanitzable programat (UP7) abans de la realització del projecte i que aquest no es pot fer fins que els solars siguin propietat del Consorci de la Gola.

Share This