<< L’activitat de les nostres assemblees

UNA OPORTUNITAT ÚNICA PER A FER REALITAT NECESSITATS HISTÒRIQUES DEL MUNICIPI DE MANACOR

Dels prop de 8.000 milions d’euros que el Govern d’Espanya destina al Fons d’Inversió Local, a Manacor li pertoquen 6,7 milions. Són per a a finançar inversions en obres i projectes municipals de nova planificació, d’execució durant el 2009 i que ajudin a la creació d’ocupació, ja que s’ha de contractar treballadors en situació d’atur.  El projectes, d’un màxim de 5 milions d’euros cada un, s’han de presentar abans del 24 de gener del 2009.

Esquerra Unida – Iniciativa Verda demana a l’Ajuntament que tengui present necessitats històriques d’aquest municipi a l’hora de presentar aquests projectes, ja que ens trobam davant una oportunitat única amb un finançament extra que ningú sap si es tornarà a repetir.

Entre aquestes mancances, EU-IV vol destacar:

Un casal de joves i entitats. On es puguin reunir i desenvolupar activitats. Fa anys que és ben necessari, i així ho han entès pobles veïnats com Petra, Ariany, Vilafranca o Felanitx entre d’altres, on les seves associacions i entitats els hi donen sentit i utilitat.

Equipament educatius. L’inici del present curs escolar ha fet ben visibles les moltes mancances que el municipi de Manacor, amb tots els seus nuclis de població, presenta en dotació educativa. Faltes escoles i falten escoletes. Ara és un bon moment per corregir la manca de places per a que el problema no es torni a multiplicar al proper curs escolar.

Una xarxa d’escoletes 0 a 3 anys pública per a tots els nuclis del municipi, com per exemple disposa la ciutadania de Sant Llorenç o Calvià.

Zones d’esbarjo i verdes. No pot ser que una ciutat que ha crescut tant com Manacor, el Parc Municipal sigui sent la única referència.  

Sense oblidar els altres nuclis poblacionals i les seves necessitats d’equipament, com per exemple Cales de Mallorca (on hi ha tot tipus de mancances), S’Illot, Porto Cristo, Son Macià, …

Share This