Image

La Conselleria d’Afers Socials i la UIB convoquen el VII Premi de Recerca en Cooperació al Desenvolupament, dotat amb 10.000 euros

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, a través de la Direcció General de Cooperació, i la Universitat de les Illes Balears han convocat el VII Premi de Recerca en Cooperació al Desenvolupament, dotat amb 10.000 euros.

Els objectius d’aquest premi són:

— Fomentar la investigació aplicada en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.
— Motivar el personal investigador d’institucions o entitats en un tema en què hi ha pocs recursos dedicats a la recerca.
— Col•laborar en la formació específica del personal investigador i de professionals del món de la cooperació al desenvolupament.
— Transferir els resultats de la recerca a les practiques de cooperació.

Poden optar a aquest premi les persones amb titulació universitària i nacionalitat espanyola o residència a l’Estat espanyol.

El treball amb el qual s’opti a aquest guardó ha de complir un seguit de requisits, com ara:

— Ha de ser un projecte d’investigació no realitzat que ha d’incloure, com a mínim, fonamentació, objectius o hipòtesi de treball, metodologia, mitjans, cronograma i pressupost detallat.
— S’ha de presentar de forma individual o en grups de tres persones, com a màxim.
— Ha de comptar amb la participació d’un professor d’una universitat espanyola. Si no n’hi participa cap, s’ha de comptar amb l’aval d’un professor universitari.

El termini per presentar els treballs finalitza el 5 de setembre de 2008.

El Premi de Recerca en Cooperació és una de les activitats que figuren en el Conveni de col•laboració subscrit enguany entre la Conselleria d’Afers Socials i la UIB per impulsar la cooperació al desenvolupament.

Aquest Conveni marc inclou altres accions, que són:

1) Realització d’un curs de postgrau d’especialista universitari en cooperació internacional al desenvolupament, que s’ha d’impartir durant el curs 2008-2009.
2) Realització de dos cursos monogràfics en matèria de cooperació al desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears.
3) Convocatòria de 31 beques perquè els alumnes de la Universitat de les Illes Balears facin les pràctiques en països en vies de desenvolupament durant el curs acadèmic 2008–2009.
4) Programa de mobilitat per a alumnat dels països empobrits en el marc de la xarxa Orión.
5) Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament Col•laboració amb la xarxa Orión d’universitats iberoamericanes.
6) Programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament.
7) Suport a programes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears.

Share This