Image

El Centre Balears Europa crea una xarxa de Punts D’informació Europea als municipis de Mallorca en Col•laboració amb el Consell de Mallorca

Avui dilluns 30 de juny a les 10.30 hores a la seu del Consell de Mallorca s’ha signat un conveni de col•laboració entre el Consell de Mallorca i el Centre Balears Europa per part de la Presidenta del Consell de Mallorca, Francesca Armengol i la Consellera de Comerç, Indústria i Energia, i Presidenta del CBE, Francesca Vives.

 

Els principals objectius del Conveni són:

• Difondre la informació que emana de les institucions europees a través de la creació de punts d’informació europea (PIE) a l’illa de Mallorca.
• Cooperar amb la idea d’oferir assistència tècnica als ajuntaments mallorquins en matèria de projectes europeus.
• Organitzar, promoure i coordinar, entre altres activitats, cursos i seminaris de formació i informació en matèria de fons europeus i d’altres polítiques de la Unió Europea.
• En general, organitzar i participar en qualsevol altra activitat que, dins l’àmbit europeu, interessi directament la societat mallorquina.

Aquesta és la primera passa per fer realitat l’objectiu del CBE de descentralitzar els serveis que ofereix i apropar-los a tots els ciutadans de les Illes Balears: En properes setmanes es signaran convenis similars amb la resta de Consells Insulars.

El Centre Balears Europa i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia a qui està adscrit el consorci, tendran com a interlocutors en aquest procés als Consells Insulars que representen l’administració més propera als municipis i per tant coneixedora de les seves necessitats.

Una xarxa municipal de Punts d’Informació Europea (PIEs) anomenada XARXA INFORMA funcionarà com a enllaç i extensió de l’Europe Direct del CBE a cada un dels municipis de Mallorca amb l’objectiu que els seus ciutadans puguin disposar d’una informació de qualitat sobre les polítiques comunitàries, els programes, legislació i recursos documentals sobre la UE al seu mateix poble.

Per seleccionar els municipis que gaudiran de PIE en una primera fase s’han tengut en compte els següents criteris:
– Presència de municipis de totes les franges poblacionals
– Origen de les consultes rebudes al servei Europe Direct del CBE
– Pluralitat política

Els primers ajuntaments que gaudiran de PIE seran: Palma, Calvià, Manacor, Llucmajor, Marratxí, Inca, Pollença, Sóller, Binissalem, Son Servera, Sant Llorenç, Puigpunyent, Lloseta, Esporles, Algaida, Petra i Sencelles.

El servei no tendrà associat cap cost pel Consell de Mallorca ni tampoc pels municipis beneficiaris, que només hauran d’aportar un petit espai i una persona de contacte a la biblioteca municipal, que és on està previst que s’ubiqui el punt d’informació.

El Centre Balears Europa finançarà les despeses de l’equipament i documentació dels PIEs, la distribució del material i la formació dels informadors i serà l’entitat responsable de donar resposta a les consultes.

El Consell de Mallorca, per la seva part coordinarà la xarxa a través del Departament de Cooperació Local, del que és responsable el Conseller Insular, Miquel Rosselló i posarà a disposició la xarxa de biblioteques municipals del Consell, depenent del Departament de Cultura, de qui és titular la Consellera Joana Lluïsa Mascaró.

 

{gallery}cim300608{/gallery}
 

Share This