EU a les institucions és + participació és + democràcia

S’aprova definitivament el Consell Social de la Ciutat


El Ple de l’Ajuntament de Palma va aprovar definitivament el Reglament Orgànic del Consell Social per unanimitat.

Des de Participació Ciutadana, el nostre regidor Eberhard Grosske destaca que «el Consell Social de la Ciutat serà un espai de participació i de consulta sobre les grans decisions estratègiques que afecten a la ciutat». A més, considera que «es Consell Social serà un espai d’interlocució permanent amb les ciutadans i els seus governants, amb transparència i possibilitat efectiva de debat».

Amb l’aprovació definitiva del reglament, finalitza tot el procés de creació d’aquest reglament, que s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu, que va començar el mes de gener, i en el que en les diferents fases de informació, aportacions i propostes, i l’audiència pública, més de 60 entitats ciutadanes han participat activament al debat i elaboració del reglament.

El proper mes de setembre es constituirà formalment el Consell Social com a òrgan consultiu del govern de Palma, i que tindrà la missió fonamental d’oferir un espai de pensament i debat estratègic per a la gestió dels assumptes públics de la ciutat, amb la finalitat de desenvolupar una perspectiva de pensament de la ciutadania que orienti i serveixi de recolzament a la gestió.

 

 

 

Share This