La Conselleria d’Afers Socials destina 2,4 milions d’euros per a la renda mínima d’inserció de les persones més desfavorides.
 

La renda mínima d’inserció de les Illes Balears és una prestació econòmica per cobrir les despeses bàsiques per a la supervivència, vinculada a programes i activitats d’inserció social i laboral, l’objectiu dels quals és la inserció social i laboral de les persones destinatàries de la prestació econòmica.

El Consell de Govern ha aprovat, a proposta de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració dirigida per Fina Santiago, destinar 2,4 milions d’euros per finançar, a través del Consell Insular de Mallorca, la renda mínima d’inserció (RMI), que va destinada a les persones més desfavorides.

Es tracta d’aconseguir la inserció i la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o immergides en processos d’exclusió social, i s’articula a través de dos subprogrames: una prestació econòmica (la dotació de la qual, pel que fa a Mallorca, s’ha aprovat avui) i la millora de la formació i l’ocupació laboral de les persones en risc d’exclusió sociolaboral, per l’altra, a través de cursos i actuacions d’orientació.

Durant el 2007, un total de 1.006 persones de les Illes foren perceptores d’aquesta ajuda, 750 de les quals eren de Mallorca, 225 de Menorca i 31 d’Eivissa. No obstant això, el nombre de beneficiaris és de 1.779, ja que es comptabilitzen les persones a càrrec del perceptors.

El perfil majoritari de les persones perceptores d’aquesta renda és el d’una dona d’entre 25 i 44 anys, amb una persona en situació de dependència a càrrec seu i que sol•licita aquesta ajuda com a prestació econòmica assistencial per garantir la seva pròpia supervivència o, si s’escau, la del nucli familiar.

Pel que fa als 750 titulars de les prestacions de l’RMI que es concediren durant l’any 2007, el 74 % (558) són dones, davant del 26 % (192) que són homes.

Pel que fa a l’edat, quasi la meitat dels 750 titulars tenen entre 20 i 39 anys (364), seguit pel grup d’edat d’entre 40 i 59 (278) i el de més de 60 anys (105).

La renda mínima d’inserció és un programa gestionat pels consells insulars. Les prestacions econòmiques de l’RMI tenen caràcter subsidiari respecte de les prestacions econòmiques d’un import més elevat, i es complementen amb prestacions finalistes de serveis socials que puguin correspondre al titular o a qualsevol dels membres del seu nucli o unitat familiar.

Aquesta prestació té diferents quanties segons els requisits i la composició de la unitat familiar. La mitjana mensual per persona durant el 2007 fou de 412 euros, mentre que l’anual ha estat de 4.951 euros.

Share This