El BLOC proposa una millora dels accessos a Palma-nord com alternativa al Segon Cinturó

La solució passa per eixamplar el Camí dels Reis com a eix principal, i suposa un impacte territorial 10 vegades menor al projecte del PP

Davant la imminent modificació del Pla Director Sectorial de Carreteres (aprovat l´any 1998, amb una vigència de 8 anys), el BLOC per Mallorca vol manifestar la seva posició respecte als accessos a Palma. El BLOC considera que el projecte de Segon Cinturó com a via ràpida i de gran capacitat és absolutament innecessari i altament perjudicial per a la conservació de l´entorn rústic de les zones per les quals està projectat el seu traçat. Per tant, s´ha d´eliminar del PDS de Carreteres.

La proposta alternativa del BLOC per Mallorca millora dels accessos a Palma-nord:

 

• Connexió de l´autopista d´Inca amb el Camí dels Reis com eix fonamental, i enllaçar-lo amb la Via de Cintura. Caldria eixamplar el Camí dels Reis a dos carrils per sentit, i construir només dos trams amb traçat nou, d´aproximadament 1,4 quilòmetres de llargària total. L´enllaç amb la Via de Cintura es faria aprofitant vials existents, per capil•laritat.

• Habilitació d´un aparcament disuasiu a Son Castelló, a l´aturada de metro del Camí dels Reis. L´objectiu d´aquest aparcament seria evitar l´acumulació de trànsit rodat privat dins el nucli urbà de Palma, i estimular l´ús del transport públic i col•lectiu.

• Reordenació de les línies d´autobús metropolitanes. El traçat proposat permet crear una línia circular que connectaria el centre de Palma, els barris dels voltants del Camí dels Reis (Son Xigala, Son Sardina, Son Rapuinya, Sa Vileta, Es Secar de la Real), l´hospital de Son Espases i l´aparcament disuasiu.

Beneficis de la proposta alternativa:

• La proposta del BLOC permet la descongestió dels accessos nord i ponent de Palma, alhora que evita:
– Construir un nou tram viari que connectàs Es Pont d´Inca amb la carretera de Sóller.
– Construir un nou tram viari de gran capacitat entre la carretera de Sóller i la carretera de Valldemossa.
– Construir un nou tram viari que connectàs la carretera de Valldemossa amb la carretera d´Andratx, travessant la Serra de Na Burguesa.
– El desdoblament de la carretera de Sóller.

• L´aprofitament de la xarxa viària existent minimitza el consum de territori: 1,4 quilòmetres de llargària de traçat nou front a 15 quilòmetres del Segon Cinturó. El projecte del PP implicaria asfaltar 10 vegades més territori. La nostra proposta estalvia 90 hectàrees, l´equivalent a 128 camps de futbol.

• En compte de provocar un major creixement urbanístic, la nostra proposta aposta per la contenció del creixement (no travessa sòl rústic, sinó zones urbanes: S´Indioteria, Son Castelló, Camí dels Reis).

• S´Indioteria guanya una via d´accés ràpida cap a l´autopista d´Inca i cap al Camí dels Reis sense haver de passar pel polígon de Son Castelló.

• Son Sardina manté el seu entorn rústic i queda alliberada de l´amenaça urbanística a què quedava exposada amb el projecte de Segon Cinturó.

• Els polígons industrials de Son Castelló i Can Valero queden connectats amb una via ràpida.

• La nostra proposta aposta per l´ús del transport públic (aparcament disuasiu, línies d’autobús i metro ben connectades).

• En definitiva, és una proposta més coherent amb la concepció global de la mobilitat i del model de creixement territorial sostenible de l’actual Pacte de governabilitat progressista i nacionalista.

Tanmateix, el BLOC és conscient dels problemes de mobilitat que existeixen actualment als accessos a Palma. També hem de preveure que la construcció del nou hospital de referència a Son Espases generarà una gran demanda de mobilitat a la qual les institucions han de donar resposta. Per això cal cercar solucions alternatives, que s´han de basar en els principis d´eficiència i sostenibilitat.

Aquesta és la proposta política que hem traslladat als nostres socis, com a punt de partida per consensuar la reforma del Pla Director Sectorial de Carreteres de Mallorca i les solucions als problemes als accessos a Palma. Hi hem constatat una bona predisposició. Evidentment, quan s’arribi a un acord polític els serveis tècnics hi hauran de fer els estudis de detall.

Share This