En compliment de la Llei de Memòria Històrica

ES RETIRA A LA FI, LA CREU DELS CAIGUTS

 

L’Ajuntament de Palma ha retirat avui la creu dels caiguts ubicada al carrer Mirador, en compliment de la Llei de Memòria Històrica, i que permet la retirada d’elements en tant que no tinguin valor artístic o patrimonial. La retirada es realitza en funció del decret signat avui per procedir a l’aplicació del previst a l’article 15.1 de la «Llei per la que es reconeixen i amplien el drets i s’estableixen mesures a favor dels que varen patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la Dictadura», vistos els informes del cronista de la ciutat i de l’arqueòloga municipal.

 

El previst a la denominada Llei de Memòria Històrica és que «les Administracions Públiques, en l’exercici de les seves competències, prendran les mesures oportunes per a la retirada d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions commemoratives de l’exaltació, personal o col·lectiva de la sublevació militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura».

 

La Batlessa de Palma ha informat tant al Bisbat de Malllorca, com a la Comandància General i a Patrimoni Nacional de la decisió municipal de retirar la creu dels caiguts. La retirada de la creu no afectarà la celebració del Via Crucis de Llorenç Moyà, organitzada per l’Ajuntament de Palma.

 

Les brigades municipals han procedit a retirar la creu i la placa commemorativa que passaran a formar part dels bens de l’Ajuntament i han estat traslladades al magatzem municipal. Concretament, el decret municipal estableix que «els elements retirats de la via pública com a resultat de l’aplicació restin en guarda i custòdia del cronista de la ciutat».

 

La creu figura a la planificació urbanística vigent amb la mateixa trama que l’espai lliure públic, sense cap indicació especial de protecció i tampoc no està afectada per la legislació en matèria de patrimoni històric. Segons l’informe de l’arqueòloga municipal, «el monument sols hauria de conservar-se (a la seva ubicació) quan concorren raons artístiques, arquitectòniques o artístic-religioses protegides per la llei, raons que no compareixen ni a la bibliografia científica ni a la legislació vigent».

 

Per la seva part, l’informe del cronista de la ciutat descriu el conjunt conegut como la creu dels caiguts com un element simbòlic i no artístic.

 

Segons recull l’informe, la creu, «dedicada als caiguts en el bàndol nacional», va ser beneïda pel bisbe de Mallorca, Josep Miralles, el 19 de juliol de 1938, entre els edificis de la Seu i del Palau de l’Almudaina, al replà superior de l’escalà. En la part meridional del monument hi ha col·locada una làpida amb la inscripció: «A los caídos por Dios y por la Patria».

Share This