BENESTAR SOCIAL PRESENTA EL PROGRAMA  XARXA PALMA DESTINAT A PREVENIR SITUACIONS DE RISC SOCIAL PER CAUSES ECONÒMIQUES

foto?xarxa?palma.jpg

Des de la xarxa d’atenció primària s’ha detectat:

 

 • Un augment de la demanda de serveis, especialment als centres de Llevant Nord, Est, Estacions i Nord

 • Casos de persones amb situació normalitzada que s’han quedat sense treball i que mai havien acudit als Centres de Serveis Socials, casos de persones que treballaven sense assegurança sanitària i també es troben sense treball i amb problemes de salut.

 • Minva de la possibilitat d’inserció de les persones que acudeixen amb demandes laborals al centres.

Aquestes mateixes informacions ens permeten preveure un impacte significatiu en els propers mesos arran de l’actual crisi econòmica i que ha fet que la regidoria de Benestar Social treballi en la creació de nous recursos i millora dels existents per prevenir situacions de risc social.

En aquest sentit es crea la denominada XARXA PALMA té com a objectiu mobilitzar, incrementar i coordinar els recursos públics i privats i la pròpia societat per tal de prevenir les situacions de risc social.

 

PROGRAMA XARXA PALMA

 

1.- OBJECTIU GENERAL

 

XARXA PALMA té com a objectiu mobilitzar, incrementar i coordinar els recursos públics i privats i la pròpia societat per tal de prevenir les situacions de risc social.

 

En definitiva es treballa en la crear nous recursos i potenciar els ja existents per tal de reduir i/o prevenir les situacions de risc social per causes econòmiques en las que es poden incórrer tots els ciutadans/es i les famílies de Palma

2.- POBLACIÓ A LA QUE VA DESTINADA

 

Aquest programa va destinat principalment a famílies o persones individuals que es poden veure acostats a situacions de risc social per motius econòmics (pèrdua del lloc de feina d’un dels membres, disminució de la renda disponible per increment dels tipus d’interès,…) i que es dirigeixin als Serveis Socials municipals per a la seva inclusió en el programa.

 

3.- OBJECTIUS ESPECÍFICS

 

 • Prevenir les situacions de pèrdua d’habitatge habitual per dificultats econòmiques i/o impagament de quotes de lloguer o hipotecàries.

 • Incrementar els ajuts i prestacions directes a les famílies (situacions d’emergència, alimentació, beca de menjador escolar…)

 • Incrementar els ajuts a les entitats socials que tenen com objectiu la prevenció de situacions de risc social per raons econòmiques

 • Fomentar el treball comunitari en els barris de Palma, es a dir, el treball en xarxa les entitats socials per tal de prevenir les situacions de risc social.

 • Crear un servei d’assessorament econòmic, financer i de consum per a famílies que formen part del programa.

 • Millorar la coordinació de les actuacions dels diferents actors implicats en l’àmbit de Palma (administracions, teixit associatiu, empreses de inserció…)

 

4.- ACTUACIONS PROPOSTES

 

 • Increment dels recursos destinats a prestacions econòmiques i/o en espicis gestionades per l’Ajuntament de Palma

 • Coordinar les diverses institucions públiques que fan feina al municipi de Palma.

 • Incrementar els ajuts a les entitats socials que tenen com objectiu fer prevenció de les situacions de risc social per raons econòmiques. (Càritas, Patronat Obrer, Deixalles, REAS –Red de Economia Alternativa y Solidaria-)

 • Afavorir la concessió de micro crèdits a baix interès per a famílies en situació de dificultat econòmica tant per salvar situacions temporals de necessitat especialment relacionades amb la pèrdua de l’habitatge.

 • Creació d’una línia de subvencions per donar suport al treball comunitari als barris

 • Creació d’un programa comunitari d’informació, orientació i assesorament a els famílies amb un triple objectiu:

 • Adoptar hàbits de consum eficient i responsable que permetin incrementar l’estalvi familiar.

 • Millorar la gestió de l’economia domèstica

 • Adoptar les mesures més adients en l’àmbit fiscal i financer.

 • Creació de una Mesa per a la Prevenció del Risc Social, en la que administracions i entitats coordinin les seves actuacions

 • Incrementar els recursos dels Centres Municipals de Serveis Socials, per tal de millorar l’atenció als usuaris.

 

 

Per tal de coordinar i donar el màxim de cobertura al programa d’actuació, es mantindran reunions a la major brevetat possible amb altres administracions com ara la Conselleria d’Afers Socials, el Consell de Mallorca, La Caixa, Sa Nostra i d’altres entitats socials.

Share This