L’estat de l’Agenda 21 Local i la participació al Pla de Mallorca a debat a la Comarca de Llevant

neus?truyol?miquel?rossello?bartomeu?alzina.jpgCooperació Local va presentar a Capdepera el llibre «L’Agenda 21 local als municipis de Mallorca: entre la sostenibilitat i la participació» amb un posterior debat obert «propostes per dinamitzar la seva participació als municipis».

Ahir capvespre, al Teatre Municipal de Capdepera es presentà el llibre: «L’Agenda 21 local als municipis de Mallorca: entre la sostenibilitat i la participació». L’acte fou presentat per Miquel Rosselló, Conseller de Cooperació Local i Bartomeu Alzina, Batle de Capdepera. Neus Truyol, Tècnica de l’Observatori de Polítiques Locals, va ser l’encarregada de l’exposició.

Rosselló comentà que el Departament de Cooperació Local està ben decidit a dinamitzar i impulsar les Agendes 21 locals de manera ferma i entusiasta, aportant eines i canals que ens ajudin a crear un espai de coordinació, reflexió i coneixement entre tots els actors socials implicats: ajuntaments, entitats socials i ciutadanes, institucions supramunicipals.

Seguidament s’encetà un debat obert de la situació actual de l’Agenda 21 Local (A21L) als municipis de l’illa en general i als del Pla en particular i com impulsar la participació en aquest procés. Es va comentar que el pla d’acció ha de ser més concret i assequible, amb projectes executables en un termini raonablement curt per no desanimar el ciutadà. També es va fer èmfasi en cercar noves formes de participació, a més del l’assistència presencials als foros. Aquests noves formes podrien ser usant noves tecnologies com Internet i correu electrònic o realització d’enquestes.

Aquestes aportacions serviran per a confeccionar un llibre blanc sobre participació que el Departament de Cooperació Local està confeccionant.

Aquesta trobada forma part d’un pla de difusió de l’A21L i de crear propostes per dinamitzar la participació que es realitzarà a 5 municipis més d’aquí a final d’any.

Share This