Es presenta el Servei d’Assessorament Municipal de Qualitat i Formació.

Es crea per cobrir necessitats formatives als ajuntaments de Mallorca.

Avui matí ha tengut lloc, a la Sala de Premsa de Palau Reial, la presentació Servei d’Assessorament Municipal de Qualitat i Formació, que va crear el Departament de Cooperació Local a començaments d’octubre.

140811?miquelrossello.jpgMiquel Rosselló, Conseller de Cooperació Local, ha comentat que aquest servei es crea per les mancances detectades a un estudi dels sistemes de qualitat i les necessitats formatives als ajuntaments de Mallorca. Aquestes necessitats també s’havien detectat anteriorment des de diversos àmbits.

El seu objectiu és assessorar als municipis en temes relacionats amb gestió de la qualitat i la millora continua dels serveis públics locals.

Per assolir aquest objectiu s’han traçat unes línies d’actuació que es poden resumir en: Assistència en processos de simplificació administrativa cap als estàndards de qualitat de la Directiva Europea de Serveis; assistència en els temes de qualitat, als projectes de mecanització dels serveis administratius; captació d’informació sobre les necessitats estratègiques, per a la presa de decisions i propiciar activitats de divulgació i formació en el marc de la cultura de la millora continua en la qualitat de gestió de serveis públics locals.

També s’ha establert un pla pilot a Algaida, amb col·laboració amb el Consorci d’Informàtica del Consell de Mallorca, per desenvolupar una administració electrònica que serà molt útil tant per al funcionament del consistori com per a la ciutadania.

En quan a formació, destacar els vuit cursos que el Departament de Cooperació ha organitzat durant 2008. Entre d’altres, dues edicions de “Contractació a l’àmbit local”, “Les subvencions a l’àmbit de les corporacions locals”, “Aspectes pràctics de la funció interventora”. Aquests cursos s’han realitzat conjuntament amb Inap (Instituto Nacional de Administraciones Públicas) i el Departament d’Interior.

 

Share This