<Àrea de Benestar Social, Participació i Cultura

LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE PALMA FA UN BALANÇ POSITIU DEL PROJECTE EUROPEU CONDUEIX NET (DRIVE CLEAN)

El projecte té per objecte la prevenció i sensibilització de la població jove davant el risc de la conducció sota els efectes de l’alcohol i altres drogues

 

* La conducció sota els efectes de l’alcohol i altres drogues. La realitat que dibuixen les dades.

 

Segons dades de l’Observatoria Nacional de Seguretat Vial s’estima que a Europa moren a l’any 57.000 persones en les quals està present el consum d’alcohol (Borràs R.).

A Espanya a l’any 2006 es varen realitzar 1360 anàlisis toxicològics a conductors morts en accident de tràfic, dels quals 1087 donaren una taxa d’alcoholèmia més elevada de la permesa per llei.

D’altra banda les dades per sí mateixes no persuadeixen als joves del perill de dur a terme aquesta conducta, en part pel prestigi que el cotxe té entre els joves, la qual cosa crea un repte a la prevenció. Segons estudis realitzats a nivell estatal un 50,2% dels joves manifesten haver pujat alguna vegada a un vehicle conduit per una persona sota els efectes de l’alcohol o altres drogues.

Davant la realitat que dibuixen aquestes dades la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma es compromet en la tasca de prevenció i sensibilització de la població jove. És per aixó que s’impulsa i desenvolupa el Projecte Condueix Net per tal de sensibilitzar dels joves en procés d’obtenció del carnet de conduir dels perills de conduir sota els efectes del consum de drogues i alcohol.

 

* El projecte Condueix Net (Drive Clean).

Es tracta d’un projecte dirigit fonamentalment a sensibilitzar dels joves en procés d’obtenció del carnet de conduir dels perills de conduir sota els efectes del consum de drogues i alcohol, el programa s’ha desenvolupat entorn els següents objectius: aportar a les autoescoles un recurs per a reforçar la prevenció davant la conducció sota els efectes de l’alcohol i altres drogues; transmetre als conductors novells informació sobre els múltiples perills de conduir sota l’efecte de qualsevol substància; Formar a joves sensibilitzats davant els perills de la conducció per actuar com a educadors entre iguals i transmetre missatges preventius

 

Dit projecte ha estat parcialment subvencionat per la Comissió Europea al qual participen 11 ciutats de 10 països: Alemanya, Bèlgica, Estonia, Països Baixos, Itàlia, àustria, Portugal, Romania, Eslovènia i Espanya.

Palma és una de les ciutats on s’ha implementat, la institució responsable és IREFREA i ha comptat amb la col·laboració de l’EPAD Equip de Prevenció i Abús de Drogues de l’Ajuntament de Palma. Dit projecte s’ha desenvolupat de setembre de 2006 a setembre de 2008.

 

* Resultats.

Durant l’any 2006-2007 es va fer una primera aplicació pilot del programa. Hi paticiparen 6 joves mediadors, es realitzaren 14 sessions a 4 autoescoles.

Al 2008 s’implicaren 9 mediadors més, els quals són estudiants de primer de psicologia de la UIB. Així es realitzaren un total de 43 sessions a autoescoles i s’ha arribat a 572 persones en el procés d’obtenció del carnet de conduir. Han participat un total de 6 autoescoles: Control, Es Fortí, Automovilística Boned, Norte, Marroig i Via Alemanya

Finalment la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma vol agrair i reconèixer la implicació demostrada entregant un diploma a representants de les autoescoles participants

Share This