L’estat de l’Agenda 21 Local i la participació a debat a la comarca de Migjorn

Cooperació Local segueix la ronda de presentacions de l’estudi «L’Agenda 21 local als municipis de Mallorca: entre la sostenibilitat i la participació» acompanyada d’un debat sobre propostes per dinamitzar la seva participació als municipis.

magdalena?palou?gabriel?tauler?miquel?rossello.jpgAhir vespre, a la Casa de Cultura de l’Ajuntament de Felanitx, es presentà el llibre «L’Agenda 21 local als municipis de Mallorca: entre la sostenibilitat i la participació». Posteriorment es va obrir un debat entre els assistents sobre el tema de la participació que servirà per recollir propostes per al llibre blanc de participació, que el Departament de Cooperació Local està confeccionant i que serà publicat a començaments del 2009.

L’acte fou presentat per Miquel Rosselló, Conseller de Cooperació Local; Magdalena Palou, Directora Insular d’Assessorament Municipal i Gabriel Tauler, Batle de Felanitx.

 

Rosselló comentà que el Departament de Cooperació Local està apostant per dinamitzar i impulsar les Agendes 21 locals de manera ferma i entusiasta, aportant eines i canals que ens ajudin a crear un espai de coordinació, reflexió i coneixement entre tots els actors socials implicats: ajuntaments, entitats socials i ciutadanes, institucions supramunicipals, com per exemple una unitat mòbil que es posarà als serveis dels ajuntaments, campanyes de sensibilització ciutadana o servei d’assessorament als tècnics dels ajuntaments.

Seguidament Neus Truyol, Tècnica de l’Observatori de Polítiques Locals i Gloria Oliver, Tècnica Medioambiental explicaren la necessitat d’una major coordinació entre les Agendes 21 Local i Escolar i recordaren que arrel de la jornada que organitzà el Departament de Cooperació Local aquest mateix any, han sorgit iniciatives en aquest camí a escoles i instituts de Pollença, Inca o Alcúdia.

Share This