La Llei de Dependència i l’impuls de l’economia social a debat

El Departament de Cooperació Local va organitzar una jornada per analitzar les oportunitats que la Llei de Dependència ofereix per crear iniciatives econòmiques de caire social

El passat dissabte 13 de desembre, a l’edifici Cases des Mestres de Santa Maria, es va celebrar la jornada «Economia Social i Llei de Dependència» que fou inaugurada per Miquel Rosselló, Conseller de Cooperació Local i Jaume Garau, President de l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials).
 
Rosselló destacà que des del Departament de Cooperació Local s’està treballant per fomentar l’economia social com una eina útil pel desenvolupament local dels nostres municipis. El desenvolupament de la Llei de Dependència i la nova estructura de competències que d’ella es desprèn, és una bona oportunitat per crear empreses locals que ofereixin els serveis que l’ajuntament i la ciutadania necessiten: treballadors/es familiars, serveis d’atenció a domicili, gestió de centres de dia, residències, etc. En contraposició a les grans empreses amb més recursos i capacitat d’inversió a llarg plaç, però desconeixedores de la realitat local de cada municipi. En aquest sentit, Cooperació Local està fent una aposta per l’economia social i solidaria, ja que les iniciatives socials tenen un paper molt important pel desenvolupament local i per aportar solucions a la greu situació de crisi que patim.
 
Seguidament intervingueren Andreu Horrach, Director General de Planificació i Formació en Serveis Socials i Joan Manel Rosa, Director General de Dependència, ambdós de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració que aportaren dades sobre l’aplicació de la Llei de Dependència a Balears. Aquests desplegament suposa la contractació de 50 treballadors socials d’atenció primària més, l’obertura de 20 centres residencials i 20 més de dia amb la creació de 800 llocs de feina directes i un increment del ratio de treballadors per usuari en un 20 %. Tancà el primer bloc Antoni Pons, membre de la gerència de REAS (Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària).
 
Les experiències pràctiques d’aquests aspectes centraren el segon bloc. Hi participaren Joan Segarra (director de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya) i dues cooperatives, centre de dia de Campanet i treballadores familiars de Llevant.
 
Finalment Neus Truyol, Tècnica de l’Observatori Polítiques Locals, exposà el projecte d’economia social del Departament de Cooperació Local.

 

Share This