UN CONVENI ENTRE CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I L’AJUNTAMENT DE PALMA INCREMENTA EN MÉS DE 400.000€ LES AJUDES PER A FAMÍLIES EN RISC DAVANT LA CRISI 

L’augment dels recursos municipals amb la incorporació de més de 400.000 € de la Conselleria d’Afers Socials del Govern, permetrà incrementar els ajuts a famílies en situació de risc

Free Image Hosting by FreeImageHosting.net

Arrel de la conjuntura econòmica desfavorable que generà el passat any 2008 l’inici d’una crisi de devastadores conseqüències, una de les actuacions propostes per l’Ajuntament de Palma a través del programa específic denominat XarxaPalma, ha estat el d’incrementar els recursos destinats a prestacions econòmiques pal·liatives de la situació de risc social en que viuen moltes famílies actualment

Eberhard Grosske, que remarcà que en el pressupost de 2009 l’Ajuntament va fer un esforç important en aquest sentit, ha recordat que els recursos municipals per haches concepte —incloent-hi l’aportació de 418.000 feta avui per la Conselleria— s’han incrementat en un 52 % respecte al 2008. “Hi haurà 818.000 euros més dels quals es beneficiaran les famílies de la nostra ciutat i, en conjunt, amb l’aportació municipal i la del Govern, arribarem a la quantia de 2.418.000 euros estrictament destinats a ajuts a famílies que passen per una mala situació des dels punts de vista econòmic i social”, indicà.

Per tal de poder assolir aquest objectiu ha estat imprescindible coordinar les diverses institucions públiques que fan feina al municipi de Palma. Pel que fa a l’Ajuntament de Palma, la regidoria de Benestar Social ha incrementat la partida d’ajuts d’emergència socials prevista per al 2009 en 400.000 € que sumats als 418.000 € aportats per la Conselleria d’Afers Socials, fan els ajuts es vegin incrementats en un 52% (818.000€) fins arribar a una xifra total de 2.418.000 €Aquestes persones de no ser ateses amb criteris de prevenció de possibles mancances econòmiques podrien caure en risc d’exclusió social essent més difícil després la seva recuperació

Van dirigides a famílies que tenen fills menors d’edat, i que presenten dificultats per poder arribar a cobrir les necessitats bàsiques de la vida com son el lloguer, l’alimentació, el vestit, despeses de medicació o transport,  que hagin perdut la feina els sis mesos anteriors al moment de demanar l’ajuda

A partir de dia 19 de febrer les famílies amb fills menors d’edat que es troben en dificultats econòmiques podran acudir a les UIAPS on tindran la informació de com obtenir l’ajuda.

+ INFORMACIÓ I DETALLS D’AQUESTA NOTÍCIA AQUÍ

Share This