Aprovada una resolució d´EU-EV sobre laïcitat, a la convenció programàtica del 16 de febrer.

 

 

Des d’Esquerra Unida-Verds pensam que ha arribat l’hora d’afrontar, amb valentia els reptes mai no acomplerts per consolidar la democràcia.

Hem de recuperar tot aquell temps que en virtut de les característiques i els condicionaments del nostre procés de transició des de la dictadura a la democràcia, ha estat desaprofitat per a l’impuls d’un marc de vertadera civilitat democràtica (que té com arrel l’absència de dominació d’uns individus sobre uns altres).

El franquisme i, de vegades, la pretesament obligada desmemòria han impedit que la nostra societat pugui situar-se en els paràmetres  mínims d’uns acord convivencial apte per a totes les persones i grups, siguin quines siguin les seves creences o opinions particulars.

La laïcitat constitueix una ètica civil, universalista i independent de qualsevol confessió o ideología.

La laïcitat està pedagògicament oberta a totes les aportacions culturals, religioses, filosòfiques i científiques que siguin capaces de desenvolupar una reflexió crítica i comparada i d’aquesta manera resultin compatibles amb les exigències d’una ciutadania informada i responsable.

Perquè apostemper recuperar el veritable sentit del pret a l’espai públic, que ha de configurar-se mitjançant un sistema públic de valors que garanteixi la llibertat de pensament i el pluralisme, conciliable amb els principals valors ètics de les diferents cultures i religions.

Esquerra Unida- Verds davant les últimes manifestacions de l’Església Catòlica Apostòlica Romana de l’Estat Espanyol.

Des d’Esquerra Unida-Verds compromesos amb la llibertat, la tolerància i la transformació social i amb l’objectiu d’impulsar mesures per avançar cap a la consolidació d’un marc de convivencia per a la societat en base a la laïcitat, davant els últims esdeveniments propiciats per l’Església Catòlica Apostòlica Romana fa les següents consideracions:

  1. Els poders eclesiàstics, per via de la Conferència Episcopal Espanyola, erigint-se com a portadors de la veritat i moral de la població estan essent el braç executor d’una política conservadora que ataca i vulnera les bases democràtiques de qualsevol Estat de Pret de titularitat aconfesional.
  2. La Conferència Episcopal Espanyola desprestigia el reconeixement de drets civils executats per l’actual govern espanyol, arribant a qüestionar-ne la legitimitat sobre l’actual marc constitucional. Aquesta acció ens porta a considerar que els poders eclesiàstics interfereixen directament sobre la voluntat democrática de la població.
  3. La Conferència Episcopal Espanyola, fent ús del pret legítim de reunió, utilitza la seva força en base a una moral (la seva) per atacar les institucions democràtiques. Això significa una vulneració dels principis democràtics i una irrupció inadmisible en una societat moderna en ple segle XXI.

En aquest sentit des d´EU-EV  i davant les Eleccions Generals del proper 9 de març exigim fermament les següents mesures, incloses al nostre programa electoral:

          Exigim la derogació de l’actual concordat firmat entre el Vaticà i el Govern Espanyol, així com derogar els acords concordataris de 1976 i 1979.

          Reforma de la BEI Orgànica 7/1980 de Llibertat Religiosa, per transformar-la en una nova Llei Orgànica de llibertat de pensament, de consciència i de religió, en consonancia amb l’article 16 de la Constitució Espanyola que diu que “es garanteix la llibertat ideológica, religiosa i de culte dels individus i de les comunitats sense cap més limitació, quan siguin manifestades, que la necessària per al manteniment de l’ordre públic protegit per la llei”.

          La separació real Estat-esglésies, paralitzant el finaçament públic a confessions religioses i l’exclusió d’ensenyament religiós als centres públics d’educació.

Per la llibertat de pensament, consciència i religió,

Per a la protecció del dret de totes les persones a l’exercici

de les seves llibertat públiques i drets fonamentals,

Per un Estat laic i aconfesional,

L’educació a les escoles i la religió a les esglèsies!

Share This