ImageLA PRESIDÈNCIA D’ESQUERRA UNIDA DE LES ILLES BALEARS REITERA QUE LA DECISIÓ DE CONSTRUIR SON ESPASES DEMOSTRA MANCA DE CORATGE POLÍTIC PER PART DEL PSIB

Així mateix, la presidència interinsular reclama al President Antich la retirada del projecte de llei del sòl presentada per UM i actuacions clares en relació amb el Segon Cinturó, Son Espases o el conflicte laboral de Salom-IB3

La presidència interinsular d´EUIB, reunida ahir dilluns horabaixa, ha adoptat les següents resolucions:

 

1.- Expressar el rebuig d´EUIB a la resolució de l´afer de Son Espases, tot i reafirmant que existien alternatives perfectament viables que permetien evitar la construcció a Son Espases del nou hospital de referència.

2.- Posar de manifest i lamentar la manca de coratge polític i de coherència del partit majoritari en el govern a l’hora d’apostar per alguna d’aquestes vies alternatives. L’opció de Son Espases no es fonamenta en cap element nou que no es conegués abans de les eleccions, ha impedit el consens de tot el govern i supòsa una ruptura amb el discurs polític mantingut durant la campanya i la precampanya.

3.- Apostar, malgrat tot allò apuntat anteriorment, pel manteniment d’EU i del Bloc al pacte de govern per tal de fer possible l’execució de multitud de polítiques socials, territorials, mediambientals, culturals, educatives, etc. Que només seran possibles en el sí d’un pacte progressista i que un eventual retorn del PP faria impossibles

4.- Exigir contundència al govern en l’execució d’aquestes polítiques, en l’adopció de mesures que evitin la construcció del Segon Cinturó, en el suport a l’Ajuntament de Palma pel que fa a l’ampliació de l’àrea protegida de Ses Fontanelles, en l’eliminació de l’administració autonòmica de pràctiques laborals abusives com la representada per Salom-IB3, en la destinació de recursos importants a les polítiques socials i d’habitatge, etc.  

5.- Considerar un greu incompliment del pacte de governabilitat la presentació per part d´UM d´una proposta de Llei del Sòl que no ha estat consensuada pels signants del pacte i exigir la seva retirada immediata per tal que es segueixi el procediment establert al pacte per a aquesta iniciativa que ha de ser pilotada, com és natural, per la Conselleria corresponent

Share This