La posició d´UM, coincident amb la dels promotors, fa perillar les polítiques d´habitatge del Govern

Davant l´anunci del portaveu d´UM, Miquel Nadal, que aquest partit s´està pensant votar en contra de la Llei de mesures especials en matèria d´habitatge, coneguda com a “Llei Carbonero”, des d´EU-EV volem assenyalar: 

1. Que el dret a l´habitatge és un dret fonamental que ha de ser garantit mitjançant polítiques públiques valentes que apostin per la construcció d´habitatges protegits. En aquesta línia s´emmarca la Llei de mesures en matèria d´habitatge, que és un punt de partida per a l´inici d´aquest camí des del Govern de les Illes Balears. 

2. La postura d´UM coincideix amb la postura dels promotors. Es tracta d´una postura que defensa el paper preponderant del mercat com a regulador de les coses, i deixa l´interès general, l´interès de la ciutadania, en segon terme. No es tracta, doncs, d´una postura proteccionista. En tot cas, allò que vol protegir UM són interessos privats. 

3. No es pot espenyar d´un dia per l´altre el consens que s´havia assolit en aquesta matèria, des d´EU-EV demanam responsabilitat i coherència als dirigents d´UM. Cal recordar que UM va ser el màxim defensor d´aquesta Llei, i que durant tot el termini de negociacions de la llei per part del pacte, UM ni va mostrar discrepàncies ni va presentar cap esmena ni aportació.  

4. No va ser així per part del Bloc, que des de la consideració de l´ús de sòl rústic com a darrera opció, vàrem fer diverses aportacions al respecte, i vàrem acceptar el text de consens amb el qual va arribar la Llei al Parlament. Aquesta Llei, evidentment, no és la Llei que hauríem fet nosaltres, però acceptam que és fruït d´un pacte equilibrat. 

5. Des d´EU-EV esperam una rectificació de la postura d´UM, pel bé de la política d´habitatge del Govern de les Illes Balears i dels milers i milers de ciutadans i ciutadanes amb dificultats d´accés a una vivenda digna.

Share This