Consideren que és prioritària més inversió estatal per a l´educació i la sanitat públiques i la justícia


EU-EV considera que els problemes de saturació i insuficiències d´infraestructures en matèria d´educació a les Illes Balears és fruit d´un context amb una població amb un ritme de creixement important, “que s´haurien d´haver previst en el moment de les transferències d´Educació, ara fa 9 anys”.

No obstant, des d´EU-EV reiteram que “són justament les peculiaritats del context de les Illes Balears que haurien de ser estimades a l´hora d´abordar les qüestions del finançament autonòmic”. En aquest sentit, s´han de prioritzar el finançament per a aquelles polítiques públiques orientades a l´enfortiment dels drets fonamentals, com ara l´educació i la sanitat públiques.

Pel que fa a la sanitat pública, la situació és semblant a l´educació, a la qual cosa s´afegeix la manca de professionals, que haurien de ser compensades mitjançant el plus d´insularitat, una demanda històrica dels diferents sindicats de treballadors i treballadores de l´administració pública.

 

Finalment, pel que respecta a la Justícia, des d´EU-EV assenyalen que “la vaga actual de funcionaris té molt a veure també amb un servei que no funciona perquè l´Estat no hi dedica tot el que s´ha de menester, i es funciona a cop de “mesures-estrella” que llavors no tenen mitjans humans ni materials darrera”. Per això, insistim en què “no es pot acceptar el traspàs de les competències de Justícia de l´Estat cap a la comuitat autònoma fins que no estigui garantit un millor finançament de la mateixa, ja que si no és així ens trobarem amb tres quarts del mateix, o pitjor, del que ja passa amb l´educació i la sanitat”. 

 

 

Share This