Proposen un pacte entre la societat i les administracions públiques per la sostenibilitat

Avui dematí, Joves d’Esquerra Unida de les illes Balears han celebrat el Dia Internacional de la Terra denunciant els principals punts negres de contaminació i d’insostenibilitat de les nostres illes, i repartint una sèrie de mesures casolanes per contribuir a aturar el canvi climàtic.

“La petjada ecològica -una eina per calcular l’impacte de les nostres accions sobre el medi- que el denominat progrés ha deixat a les nostres illes fa que, a dia d’avui, per mantenir aquest ritme de consum d’aigua i energia i de producció de fems i emissions de CO2, haguem de menester 6 arxipèlags com les illes Balears”

Per eviden ciar més aquesta empremta a la nostra comunitat, s’han mostrat una mapes de les Balears on es podien situar diferents elements que contribueixen a agreujar la insostenibilitat de les illes. La pedrera de Santa Bàrbara, a Alaior, el vaixell enfonsat Don Pedro i els residus que va vessar a la platja de Talamanca, la construcció a Ses Feixes a Eivissa, els diferents ports esportius, les construccions de complexes residencials depredadors de territori com Es Guix a Escorca, les massificades autopistes de Mallorca i la via cintura de Palma, la cimentera de Lloseta, els xalets pendents d’esbucar a Ses Covetes, la central elèctrica de Es Murterà a Alcúdia o la incineradora de Son Reus són alguns dels exemples més clars que han quedat reflexats als mapes exposats. “Les polítiques ecològiques no s’han de fer només des de les àrees de medi ambient de les i movilitat, l’urbanisme, d’indústria, de gestió de la brossa, d’agricultura ramaderia i pesca, etc. Per tant podem dir que existeix una necessitat de trasversalització de les polítiques ecologistes a totes les àrees de les institucions balears.” “La necessitat d’apropar-nos a la sostenibilitat de les nostres illes és pro d’un benefici comú, ja que revaloritzarem la nostra principal indústria, i també aconseguirem elevar la nostra qualitat de vida a la vegada que treballem globalment per aturar el canvi climàtic”

Així mateix, Joves d’Esquerra Unida han volgut fer un pacte entre la societatl civil i les administracions públiques, pel qual, els primers ens comprometem a dur a terme una sèrie de mesures d’aplicació casolana que reduiran l’impacte de les nostres accions sobre el medi, mentre que els segons hauran de fer el posible per acavar amb els elements que més perjudiquen el nostre medi, com per exemple, el tractament tan deficient de la brossa, optimitzar els sistemes de generació energètica i optar per energies netes i renovables, apostar decididament pels transports col·lectius i per xarxes de carrils-bici als nuclis urbans, promoure l’accés a mecanismes d’estalvi energètic així com legislar per que esdevinguin obligatoris a les futures construccions, potenciar el consum de productes balears, protegir de la construcció més zones, sobre tot les que tinguin valor natural o

paissatgístic, i una millor gestió dels recursos hídrics.

Per això, Joves d’Esquerra Unida creiem que per desenvolupar aquestes polítiques s’haurà de fer una forta inversió, al nivell de la importància que tenen, i gravar econòmicament a qui consumeixi innecesàriament més o produeixi més residus i emisions.

En aquest sentit, Joves d’Esquerra Unida han començat una campanya de sensibilització en la que es recueixen una sèrie de mesures d’aplicació casolana per combatre el canvi climàtic i la insostenibilitat.

 

CONSELLS QUOTIDIANS PER COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC

IL·LUMINACIÓ DE BAIX CONSUM

Substituir bombetes incandescents I halògenes per bombetes fluorescents compactes o de LEDS.

CONDUIR EFICIENTMENT

 Canviar de marxa per sota de les 2.500 revolucions en els vehicles de gasolina i per sota de les 2.000 en els de gasoil pot estalviar un 35 % de combustible.

Avui 22 d’abril té lloc el Dia Internacional de la Terra, diada destinada a la presa de consciència dels recursos naturals de la Terra i el seu maneig, a l’educació ambiental i a la participació com ciutadans ambientalment conscients i responsables.

Joves d’Esquerra Unida vol participar en aquesta diada denunciant l’actual situació de total d’insostenibilitat ecològica que viuen ses nostres illes, fruit d’un model de

sobreproducció depredador només preocupat en el creixement pel creixement, que no té en compte la conservació del medi natural i la importància d’aquest en les nostres vides.

Apostam per un model de producció respectuós amb l’entorn natural, en el qual desapareguin els punts negres ecològics com són:

· Les fonts d’energies brutes, causants dels malbaratament energètic. Fugir de la seva dependència, i apostar d’una vegada per totes per les energies renovables.

· La incineració de residus sòlids urbans, com el cas de Son Reus, que compta amb un potencial de contaminació molt significatiu, s’ha de treballar en favor de la minimització i el reciclatge de residus.

· La construcció de dessaladores d’aigua, que provoquen un gran impacte ambiental i tenen un cost econòmic exagerat. És necessari un canvi en la política hidràulica, gestionar millor els actuals recursos i alhora apostar per l’estalvi, la reutilització de les aigües depurades i la paralització del creixement urbanístic. · L’abús del transport privat que fomenta l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Cal canviar el model de transport a les ciutats, apostant per un transport realment públic, de qualitat i ecològic. · La urbanització d’espais naturals, com ara les zones humides de ses Fontanelles, o el sistema dunar de Son Bosc. Els espais naturals protegits (parcs naturals, reserves naturals, etc) juguen un paper fonamental en la conservació de recursos naturals (espècies, ecosistemes, paisatges) I etnològics (elements arquitectònics, pràctiques tradicionals i altres elements culturals).

Finalment, Joves d’Esquerra Unida expressa el seu desig de voler mantenir viu l’esperit d’aquesta diada durant la resta de l’any.

MOURE’S EN BICICLETA O EN TRANSPORTS COL·LECTIUS Per a recorreguts de menys de 3 km la bicicleta és el sistema de locomoció més eficient. Els transports col·lectius

redueixen 4 vegades les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

CONSUM LOCAL Avui el 40 % de les emissions són per causa del transport de mercaderies per tot el món. Cada vegada que comprem al barri o comprem productes produïts localment (fruita de comarques veïnes en comptes d’altres països, carn d’aquí en comptes d’Irlanda o Argentina) estalviem en emissions d’efecte hivernacle.

HABITATGES AÏLLATS Finestres I portes poden aportar pèrdues importants de climatització sinó estan ben aïllades. El doble vidre a les finestres i l’aïllament a les caixes de les persianes poden reduir la factura energètica.

TRIA I SELECCIÓ DE LA BROSSA DE CASA Recollir selectivament les escombraries i portar les fraccions com ara paper, envasos o matèria orgànica al contenidor corresponent i la resta de valoritzables a la deixalleria estalvia energia i contaminació.

CLIMATITZACIÓ DE BAIX CONSUM

Seleccionar el termostat de la climatització a l’estiu a 26º C i a l’hivern a 20ºC i utilitzar aparells de baix consum com ara les bombes de calor tipus inverter.

APARELLS ENERGÈTICAMENT EFICIENTS

Adquirir aparells elèctrics que no malverssin energia, com els anomenats energèticament de Classe A, A+, A++ o qu

Share This