<<

 

 

25 DE NOVEMBRE DIADA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

 

Joves d’EU, davant del 25 de novembre, DIADA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE denunciam i condemnam totes les formes de violència ejercida contra les dones, reiterant el nostre compromís amb l’eliminació d’aquesta lacra social de la nostra societat, i consideram la lluita per l’emancipació de la dona i la caiguda del sistema patriarco-capitalista com un dels nostres objectius definitoris.

Remarquem el caràcter internacional d’aquesta diada per també condemnar la lamentable situació de la dona al voltant del món a on pateix desigualtat, lapidacions, explotació sexual, mutilacions sexuals i altres humiliacions sota la fastigosa passivitat de estats i organitzacions supraestatals.

Considerem que aquesta violència és la conseqüència més brutal de la desigualtat que pateixen les dones a la nostra societat, en la que les dones són agredides tant física, sexual, psicològica i econòmicament, no podent exercir així els drets fonamentals reconeguts a totes les persones en igualtat.

Aquest fet no fa més que afeblir i restar legitimitat a la democràcia i a les institucions. Tant a nivell estatal com autonòmic s’han aprovat mesures per combatre la violència de gènere, que a la vista del nombre de morts de dones, malauradament, s’han vist insuficients.

Considerem que cal un marc legislatiu i social que persegueixi qualsevol discriminación per raó de gènere, considerant-lo un veritable problema social, generant una consciència destinada a un canvi cultural que contribueixi a la igualtat de gènere i al reconeixement del dret a gaudir d’una vida lliure de violència.

Com a part del jovent, no podem deixar de banda els de casos de violència de gènere, inclòs amb resultat de mort de la dona, que es produeixen entre gent jove, en el que duim d’any més del 27% del casos eres dones menors de 30 anys. Pensem que aquestes situacions són el reflexe de la nostra cultura patriarcal, amb l’home en situació primordial davant de la dona, i que es fa imprescindible la coeducació a les escoles per a aconseguir veritablement el canvi social.

Finalment dir que des de Joves d’EU continuarem treballant per assolir els objectius del moviment feminista, i aquest 25 de novembre tornarem a recordar a totes les dones del món que pateixen l’alienació del patriarcat que no estan ni estaran mai soles.

Share This