La Conselleria d’Afers Socials estudia quines accions s’han d’emprendre contra l’empresa ASER davant el retard en la posada en marxa de la residència de Montuïri

caib?080109.jpgLa Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració ha posat en mans dels seus serveis jurídics l’estat de paralització en què es troba la posada en marxa de la residència privada de Montuïri i que està provocant que no es pugui fer ús de les 72 places que té concertades per atendre les persones dependents. Aquesta residència està únicament pendent, des de fa mesos, que l’empresa lliuri tots els papers necessaris a Gesa perquè pugui fer-se la connexió elèctrica.

La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració considera una falta de respecte als ciutadans i al Govern de les Illes Balears que des de setembre fins avui l’empresa Atención Social y Estancias Residenciales (ASER) no hagi presentat davant Gesa tota la documentació necessària per dotar d’energia elèctrica la residència i que no es pugui posar en marxa. La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració se sent perjudicada pel retard en la posada en marxa d’aquesta residència.

Aquesta situació es veu agreujada pel fet que la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració va fer d’intermediària, a mitjan setembre, entre ASER i Gesa per avançar la data de connexió de la residència al 24 d’octubre, data que posteriorment es va haver d’anul•lar perquè ASER no havia presentat tota la documentació necessària, que, de fet, encara no ha presentat.

 

Share This