El dia 12 d’agost, segons Joves d’Esquerra Unida, els i les joves tenim un nou motiu per la commemoració del Dia Internacional de la Joventut: l’augment de la desocupació juvenil a les Illes i al conjunt de l’estat i la precarització de les condicions de treball.

Segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) de l’INE, el segon trimestre d’enguany ens ha deixat amb una taxa d’ocupació de població menor de 25 anys del 42,25% (46.600 persones). Respecte l’any anterior, passat el segon trimestre hi han 6.400 joves més sense feina. A més, mentre que les variacions interanuals al conjunt de la població balear són positives (2,1% al IT i 0,06% al IIT) en el cas de la població menor de 25 anys, les variacions relatives són de -5,1% i de -8%.

Aquestes dades evidencien com els i les joves de la nostra comunitat són les primeres víctimes al terreny laboral de l’actual cojuntura econòmica. A aquestes consideracions s’ha d’afegir que, segons l’INEM, mentre que la variació interanual de l’atur jove al més de gener era de 133 persones, al juny ha estat de 1.351, el que suposa en termes relatius una variació de l’1,7% el gener a una variació del 36,9% al mes de juny.Joves d’Esquerra Unida manifesta la seva preocupació davant la diferència de 10,08 punts que hi ha entre la taxa d’ocupació de les dones joves (35,43%) i la dels homes joves (58,4%). Tot i tenir durant el segon trimestre una taxa d’atur més baixa que la dels homes (23,63% front al 27,51%) les dones joves són la part de la població més afectada per un mercat laboral i un model social que avui dia encara són masclistes, fet que considerem inadmissible a l’hora de construir un món de persones, que gaudeixin d’igualtat de drets, tal com diu la Constitució.Segons l’EPA, la taxa d’atur jove a les Illes passa del 21,69% del primer trimestre al 25,94% d’aquest segon trimestre, mentre que al conjunt de l’Estat és del 23,98%. El 34,1% de les persones en l’atur del segon trimestre són joves (16.400 persones). Especialment preocupant és la variació interanual de l’atur jove, que al segon trimestre ha deixat a 6.700 menors de 25 anys més a l’atur que al mateix període de 2007. A Espanya, aquesta mateixa taxa per aquest trimestre és del 29,8%. Joves d’Esquerra Unida creu que aquestes dades eren d’esperar i que no és cap novetat que l’ocupació a la població jove balear es ressenti més que la del conjunt de l’Estat, en situacions crítiques com l’actual, degut al monocultiu turístic i a la manca de formació dels treballadors i treballadores joves de les Illes. Per aquest motiu es pregunta què es va fer durant la passada legislatura i que s’està fent des de la Conselleria de Treball en matèria d’oferta formativa.Respecte l’any anterior, en els contractes inicials a menors de 25 anys la variació interanual relativa al mes de juny és de -16,1% (2.196 contractes menys) 4,7 punts més en comparació al conjunt de la població, que és de -11,4%. Una altra vegada, podem comprovar com és la població menor de 25 anys qui pateix més els efectes de la crisi des de la perspectiva laboral.Un estiu més, les dades de contractació de la població jove ens deixen unes xifres que fan palesa l’estabilitat de la precarietat laboral juvenil, ja que el 92,7% de la contractació inicial de joves és contractació temporal.Per aquest motius, Joves d’Esquerra Unida vol animar a que demà, Dia Internacional de la Joventut, es recordi també que som les i els joves el sector de població que te més dificultats per afrontar l’actual cojuntura econòmica degut a la temporalitat dels nostres contractes, a la precarietat de les nostres condicions laborals i dels nostres salaris, a l’estacionalitat i a la manca formació, la qual cosa ens fa polivalents per dur a terme tasques poc especialitzades i en pitjors condicions als diferents sectors productius. Demà és un dia per recordar que possiblement, l’actual generació de joves és la que pitjor ho te per poder tirar endavant un projecte vital digne. Amb aquestes condicions laborals, l’inaccessibilitat a un habitatge (sigui en règim de lloguer o de propietat) i el deteriorament dels principals serveis públics, es fa molt i molt difícil una emancipació en les mateixes condicions que les que varen gaudir els nostres pares i mares o simplement, en les condicions de fa deu anys. Alejandro Aparicio, Coordinador de Joves d’Esquerra Unida de les Illes Balears E-mail de contacte: coordinacio@joves-eu.org

Share This