ImageEsquerra Unida de les Illes Balears, com la majoria dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i de la resta de l’Estat, afrontam les properes eleccions generals des de la preocupació per la pèrdua de poder adquisitiu derivada del repunt inflaccionari, per l’enorme càrrega econòmica que suposa l’accés a l’habitatge, per l’increment del preu de les hipoteques, pel fracàs escolar, les insuficiències de la sanitat pública, la mancança de les pensions, pel treball en negre i l’economia submergida, pel deteriorament de les condicions de vida a les grans ciutats, els problemes de transport, la contaminació i el canvi climàtic, per la inseguretat ciutadana, per la corrupció política i la distància que molts de pics s’estableix entre la política oficial i els problemes reals de la ciutadania.


Així mateix, EUIB, com la majoria dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, desitjam aconseguir el control sobre les decisions que ens afecten, aprofundir en l’autogovern, administrar els recursos que generam de manera solidària amb la resta de l’Estat, exigir una major atenció de l’Estat en matèria d’inversions i serveis públics a la nostra comunitat i reafirmar la nostra llengua i la nostra cultura sense exclusions ni confrontacions amb llengües i cultures diferents.

El grup parlamentari de IU-ICV va decidir recolzar la investidura del sr. Rodríguez Zapatero condicionant aquesta a una multitud de lleis de caire social i progressista (llei de memòria històrica, llei de dependència, llei de matrimonis homosexuals…)

El govern minoritari del PSOE ha suposat, gràcies al recolzament de forces progressistes com IU-ICV, un avanç innegable i substancial respecte als governs del PP presidits per José Maria Aznar. En aquest sentit, compartim plenament l’actitud d’oposició responsable i, en moltes ocasions, col·laboradora mantinguda durant aquesta legislatura per IU-ICV i per altres forces progressistes i nacionalistes de l’Estat.

No obstant això, el continuïsme en la política fiscal i econòmica, la presència de tropes a Afganistan, la renúncia a modificar la llei d’avortament, la indefinició del model d’Estat, el compromís amb els criteris neolliberals de construcció europea o la timidesa en les reformes laborals, educatives o mediambientals són símptomes clars de les limitacions del projecte socialista.

D’altra banda, el record del final del anys 80 i de principis del 90 ens indica clarament fins a quin punt aquestes contradiccions i insuficiències es poden incrementar amb un govern socialista amb majoria absoluta o que pugui sustentar la seva majoria exclusivament en una aliança amb forces nacionalistes de centre dreta.

És per això que EUIB considera que la millor manera de contribuir a resoldre els problemes dels ciutadans i ciutadanes és presentar a les properes eleccions una oferta electoral sobirana, d’esquerres, ecologista, feminista, republicana i inequívocament defensora dels nostres drets nacionals.

Una opció que reforci el grup parlamentari que constituiran IU-ICV i que col·labori amb altres forces progressistes de l’Estat per tal de garantir un gir en la propera legislatura cap a les polítiques socials i mediambientals i cap a la constitució d’un estat federal.

Una candidatura que esperam compartir amb Els Verds de Mallorca i amb totes aquelles persones i col·lectius de les Illes Balears que es reclamin de l’esquerra transformadora, l’ecologisme i el nacionalisme progressista.

EUIB lamenta que el canvi en la política d’aliances del PSM hagi impedit reeditar la candidatura de Progressistes per les Illes Balears. La candidatura de front nacionalista recentment anunciada mereix tot el nostre respecte democràtic però és evident que obeeix a una lògica i té un contingut radicalment distints al de Progressistes del 2004, al del Bloc per Mallorca o al d’Eivissa pel Canvi.

El document constitutiu del Bloc parla explícitament de «sumar allò que aporten el nacionalisme progressista, l’esquerra transformadora i l’ecologisme polític», d’afirmar-se com a «força progressista i de l’esquerra plural» i de recollir «l’herència plural de les esquerres democràtiques».

Aquest projecte, molt distint al d’un front nacionalista, és el que continua reivindicant EUIB i el que defensarem a les properes eleccions amb tres objectius molt clars:

– Obtenir representació institucional al Congrés dels Diputats.

– Contribuir, amb els seus vots, a la formació d’un grup parlamentari el més fort possible d’Izquierda Unida i Iniciativa per Catalunya – Verds.

? Contribuir a la reconstrucció del projecte representat pel Bloc per Mallorca i Eivissa pel Canvi.

Per últim, i en línia amb la declaració recentment signada conjuntament amb EV de Mallorca, EUIB assumeix els  següents compromisos programàtics:

– El desenvolupament del nostre autogovern. La compensació del dèficit històric en matèria d’inversions i el canvi del sistema de finançament avançant cap a un model de concert econòmic solidari.

– Una reforma fiscal que afavoreixi els sectors socialment més modests, que descansi sobre l’IRPF, que minvi els imposts indirectes en benefici dels directes i que obeeixi a criteris socials i mediambientals.

? Una reforma laboral que redueixi de manera efectiva la precarietat dels contractes i la democratització de les empreses.

– Un avanç decidit en la conversió de l’Estat espanyol en un estat federal i republicà de lliure adhesió.

– Mesures legislatives que penalitzin la retenció  especulativa dels habitatges i que garanteixi la construcció d’habitatges assequible.

– Nova llei de terminis d’interrupció de l’embaràs i mesures per aconseguir una política d’igualtat efectiva cap a les dones.

? Potenciació de l’Educació i la Sanitat públiques.

? Compliment dels acords de Kioto i Bali sobre el canvi climàtic.

? Oposició a les centrals nuclears i potenciament de les energies renovables. Lleis potents per a garantir la reducció dels residus. Suport a l’agricultura ecològica.

? Enfortiment de les lleis per prevenir i castigar la corrupció política.

– Potenciament del contingut social i democràtic de la Unió Europea. Centrar la política exterior en la cooperació al desenvolupament, la pau i la prevenció de conflictes.

Palma, 12 de gener de 2008

Share This