COMUNICAT DE PREMSA ESQUERRA UNIDA

-30 d’octubre de 2008 –

Una alternativa pensant en les persones
Propostes econòmiques i laborals davant la crisi.
 

30?10?08?roda?premsa?eu.jpg

A pesar dels esforços de les instàncies econòmiques i financeres i de bona part de la classe política per amagar la realitat, avui és més que evident que ens trobam davant una crisi que no té precedents i que fa mesos que els ciutadans i ciutadanes senzills pateixen a les seves butxaques, a la cistella de la compra, en el fet de no arribar a finals de mes.

A més, es tracta d´una crisi excepcional, que no té precedents, i que per primera vegada és global, és a dir, afecta tot el planeta i especialment les capes més desafavorides, en una triple dimensió: és una crisi econòmico-financera, energètica i alimentària.

Tothom reclama ara que la crisi no l´han de pagar els més dèbils, però les mesures que es promouen des de les més altes instàncies converteixen aquest suposat objectiu en pura retòrica, a la vista dels esdeveniments: ajuts directes per a les grans constructores, o injeccions mil-milionàries als bancs valen com a exemple.

Per altra banda, la crisi pot esdevenir una coartada perfecta per a una nova concentració de capitals i la reducció de costs per part de les grans empreses, així com una excusa ideal per empitjorar les condicions laborals de les treballadores i els treballadors.

A les Illes Balears també ha arribat la crisi, a pesar de la fortalesa del turisme com a motor econòmic. Les previsions d´augment del nombre d´aturats per a aquest hivern assenyalen que es tanca un cicle històric en el qual la quasi-plena ocupació ha servit com a amortidor de moltes situacions, com els alts índexs de precarietat i temporalitat, o les altes taxes d´inequitat i l´abandó de l´educació obligatòria per part de gairebé la meitat dels joves.

L´abast de la crisi es desconeix, però no podem obviar que aquesta farà augmentar la vulnerabilitat del nostre model econòmic, tant en termes macroeconòmics (el turisme és una mercaderia subjecta directament a la capacitat de consum) com microeconòmics (mai s´ha considerat, per exemple, l´educació i la formació professional com una prioritat de les polítiques, perquè el mercat no ho demandava).

Per tot això, cal fer propostes valentes, que s´han de liderar des del sector públic, amb la màxima participació social, que situïn vertaderament les persones en primer terme, i no com una conseqüència directa o indirecta d´un hipotètic redreçament del mercat.

Per tot això, EU s´avança i proposa les següents mesures, com a alternativa davant les receptes majoritàries, amb la voluntat de situar, com dèiem, les persones en primer terme. Les propostes són, com la magnitud de la crisi, excepcionals, però alhora realistes i quantificables. Serien necessaris un mínim de 300 milions d´euros (menys del 0,5% del PIB), ampliables en funció dels ingressos que també es podrien obtenir. És Infinitament menys que el que costen les injeccions de doblers públics als bancs en el context actual. Es tracta d´una proposta pragmàtica, qüestió de voluntat política, de diàleg social i acord, i de sebre estar a l´altura de les circumstàncies.

 

Per un treball decent en una perspectiva de sostenibilitat social i ambiental

Sector de la construcció i dret a una vivenda digna

Sector aeri i interès públic

Ajudes directes a les famílies

Finances

Política de pressuposts

·          Pla estratègic d´ocupació i sostenibilitat

          Impulsat pel SOIB i els Ajuntaments

          Basat en el desenvolupament local i en nous jaciments d´ocupació als sectors ambiental (energies renovables, agricultura ecològica, gestió i manteniment d´espais naturals…) i social (serveis personals i a la comunitat…)

§          Cost aproximat: 1 milió d´euros / Resultat: nous sectors de feina i treball decent i sostenible

·          Pla d´emergència d´educació de persones adultes i Pla especial de formació professional

§          Cost aproximat: 10 milions d´euros / Resultat: millora de les capacitats humanes i les possibilitats de recol·locació

·          Augment dels serveis d´inspecció de treball

§          Cost: assumit pel govern central / Resultat: evitar situacions que emmascaren acomiadaments improcedents i empitjorament de les condicions de feina

·          Convertir el SOIB en un instrument clau de les polítiques actives d´ocupació i autoocupació

§          Cost: posada en funcionament del servei  / Resultat: Intervenció pública eficaç que redueixi l´especulació i garanteixi el dret a l´habitatge digne

·          Implementació d´un Pla de reconversió de les petites empreses de construcció a l´economia social i el cooperativisme, amb la participació directa dels treballadors/res afectats

§          Cost: 150.000 euros / Resultat: redimensionament del sector de la construcció, especialització i ocupació estable

·          Creació d´un ens públic de construcció que acompanyi les polítiques de l´IBAVI i l´establiment de preus públics per als habitatges socials per part de la CAIB i compra a de sòl i habitatges buids per a la construcció d´habitatges socials d´ús de lloguer

§          Cost: posada en funcionament del servei  / Resultat: Intervenció pública eficaç que redueixi l´especulació i garanteixi el dret a l´habitatge digne

·          Creació d´un ens públic d´aviació civil, liderat pel Govern:

          que incorpori la majoria dels afectats/des pels acomiadaments de Spanair i Futura

          que garanteixi tant l´efectivitat de la declaració de servei públic dels vols amb freqüències suficients i preus populars, com la salvaguarda dels interessos estratègics de Balears en matèria de navegació aèria i turisme

          que reinverteixi els seus beneficis per aconseguir majors descomptes per als residents

          Cost: 150 milions d´euros / Resultat: 2.000 llocs de treball directes i garantia de la defensa dels propis interessos

·          Borsa d´emergència per als serveis socials (atenció primària) per atendre noves situacions.

          Cost: 3 milions d´euros / Resultat: famílies superen delicada situació econòmica per manca d´ingressos o prestacions.

·          Ajudes directes per equilibrar el «pressupost familiar«: l´Estat ha d´assumir la diferència a a partir del 60% d´endeutament en el pagament de la vivenda o alternativament obligar els bancs a reduir el tipus d´interès.

          Cost: per quantificar / Resultat: famílies mantenen equilibri del pressupost familiar.

·          Reforçar el paper de «Sa Nostra» com a servei de banca pública de les Illes:

          reinvertint tots els beneficis en polítiques socials

          oferint prèstecs a interès més baix que el del mercat, tant per a la compra d´habitatges, les petites i mitjanes empreses i el consum

·          Aconseguir  més ingressos

          endeutament no ha de ser un impediment per poder dur a terme polítiques a favor de les persones. Arribar al 3% del PIB si és necessari.

          Restitució de l´impost de patrimoni

          Estudiar mesures de fiscalitat ecològica: ecotaxa ben aplicada

          Lluita contra el frau fiscal amb mitjans suficient

Share This