La Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració invertirà l’any 2009 un total de 12,9 milions d’euros en la construcció i reforma de nous centres per a persones dependents i persones amb discapacitat

caib?210109?p.jpgEs reformaran residències per adequar les places a les necessitats de les persones dependents i també es construiran nous centres de dia a Palma, Valldemossa, Esporles, Porreres, Petra i Menorca, entre d’altres localitats.

En principi, està previst que la inversió de 12,9 milions d’euros es destini a:

– La reforma de les residències de la llar d’ancians de Palma, d’Alcúdia, de Campos, d’Artà i de Maó, amb l’objectiu d’adequar les places existents a les necessitats de les persones dependents.

-La construcció de sis centres d’estades diürnes a Palma i un centre d’estades diürnes als municipis de Valldemossa, Esporles, Porreres i Petra. També es preveu construir el centre d’Alzheimer de Menorca.

-Pel que fa a l’atenció de les persones amb discapacitat, aquesta inversió permetrà, de comú acord amb les entitats del sector, plantejar nous habitatges tutelats per a persones amb discapacitat i centres ocupacionals. A més, es preveu fer el centre de dia de Sineu.

Dels 12,9 milions que s’invertiran l’any 2009, 5,6 milions d’euros són fruit del conveni signat entre el Ministeri d’Educació, Política Social i Esports i la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració per a la reforma i creació de nous recursos destinats a l’atenció a la dependència a les Illes Balears. Un conveni, el primer, que s’emmarca dins el protocol bilateral subscrit entre el Govern estatal i el balear i que preveu invertir un total de 52 milions d’euros fins a l’any 2011 per dotar les Illes Balears de més i millors recursos per atendre les persones en situació de dependència.

Els altres 7,3 milions d’euros —dels 12,9 milions d’euros que s’invertiran l’any 2009 en la construcció i la reforma de noves places per a les persones dependents i persones amb discapacitat— provenen del fons extraordinari de dependència de 400 milions per a totes les comunitats aprovat en el Consell Territorial de Dependència.

Aquestes quanties es refereixen exclusivament a la construcció i reforma de noves places per atendre persones dependents i persones amb discapacitat durant l’any 2009. Els pressuposts de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració per a l’any 2009 preveuen destinar, a més, 62 milions d’euros a l’aplicació de la Llei de la dependència.

 

Share This