<< EU a les institucions

LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS SIGNA UN CONVENI PER L’ACOLLIMENT DE MENORS IMMIGRANTS

Amb aquest conveni entre els governs de les Illes Balears i Canàries es farà possible l’acolliment de menors arribats en pastera a les Canàries per part de famílies d’origen senegalés i de Mali residents a les Balears

La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears, Fina Santiago, i la consellera de Benestar Social, Joventut i Habitatge del Govern de Canàries, Inés Nieves Rojas de León, han signat avui un conveni que farà possible l’acolliment per part de famílies de les Balears –d’origen senegalès i de Mali- de menors estrangers no acompanyats de les mateixes nacionalitats, arribats en pastera a les Canàries.

Aquest acord, pioner a tot l’Estat, respon a la crida de solidaritat feta per Canàries, que actualment dóna assistència a 1.300 immigrants menors de 18 anys.

Fins ara, i en base a la solidaritat entre comunitats autònomes, grups de menors arribats a les Canàries eren assumits per altres comunitats autònomes, que se’n feien càrrec a través de pisos tutelats o residències de menors. No obstant, des de la Conselleria d’Afers Socials de les Illes Balears es va considerar que seria més eficaç per a la regularització de la situació del menor i la seva inserció social que l’acolliment es produís a través de famílies, i no només de centres.

Segons explicà Santiago, “pensam que l’estada amb una família serà molt més facilitadora de cara a la integració i servirà també per comunicar als menors missatges més clars de les dificultats que tenen les persones immigrants quan arriben a un altre país».

En aquest sentit, la consellera explicà que en moltes ocasions, els menors arribats en pastera “venen amb idees fantàstiques del que és la immigració, pensen que la integració serà molt fàcil, que podran enviar molts doblers a les seves famílies… i la experiència de persones que han viscut el procés i que en són conscients de les dificultats d’aquest camí serà un toc de realitat per a aquests menors”.

A més, la Conselleria considerava que es trobaria més sensibilitat i disponibilitat per cuidar d’un adolescent de 16 anys entre famílies del mateix origen. No obstant això, s’està estudiant que qualsevol família interessada –independentment del seu origen- pugui participar en aquest programa.

Santiago qualificà aquesta iniciativa com una experiència “molt innovadora” i manifestà la seva esperança en què quan dugui un any d’aplicació es podrà presentar a altres comunitats autònomes “perquè sigui un model a estendre”.

Mentre s’ultimava el conveni, la Conselleria d’Afers Socials va mantenir diverses reunions amb famílies procedents de Senegal i de Mali i residents a les Balears, que van manifestar el seu interès en participar en el programa i ajudar així als nouvinguts.

La següent passa va ser la contractació d’un tècnic de menors que ja ha mantingut diverses reunions amb les famílies interessades en acollir menors.

Aquest programa –a més de facilitar un ambient familiar estable als menors- inclou un apartat formatiu important, ja que durant el període d’acolliment familiar els menors rebran també una àmplia formació; així com cursos de castellà i català.

Segons estableix el conveni, els menors estrangers no acompanyats que seran acollits per famílies residents a les Balears tindran d’entre 16 i 18 anys i procediran, de forma preferent, de Senegal i de Mali.

En principi, s’acolliran 20 menors, encara que aquest nombre es podrà ampliar . El període màxim d’acolliment serà de dos anys.

La tutela legal dels menors la manté la Comunitat Autònoma de Canàries, que serà la que –en funció dels informes tècnics, psicològics i socials remesos des de les Balears- resolgui sobre la idoneïtat de la família acollidora i del menor que hi ha de participar al programa.

Share This