<< EU a les institucions

PARTICIPACIO CIUTADANA VOL EL 2009 UNA RUA MES VISTOSA I PARTICIPATIVA

A tal efecte, els premis d’enguany es quintuplicaran i la quantia dels mateixos augmenta considerablement.

 

 

 

Aquest increment anirà principalment destinat als principals premis: el primer passa de 1.200 € a  2.000 € (tant a carrosses com a comparses) i el segon que passa de 600 € a 1000 €,  i el tercer ho fa de 300€ a 500€ Així mateix, s’incrementa el nombre de premis atorgats que passa de cinc a 13 (tant a carrosses com a comparses). A tal efecte s’estableixen 10 accèssits de 200 € tant a carrosses com a comparses Igualment, per potenciar el ball de carnaval i que els ciutadans i ciutadanes vagin disfressats a la Rua  s’atorgaran 30 premis de 50 euros – sense necessitat d’inscripció prèvia i a títol individual – entre els participants al ball de carnaval    Per últim, a la Rueta s’atorgaran 30 premis de 50 euros – sense necessitat tampoc d’inscripció prèvia – per a grups familiars es disfressin conjuntament amb els infants

En resum les novetats més importants en l’edició d’aquest any són les següents:

  • CANVI DE SENTIT – Es canvia el sentit del recorregut per aconseguir que el màxim número de participats i ciutadans presents a la desfilada puguin gaudir de la festa de carnaval. La proximitat dels espais de Joan Carles I, Unió i Jaume III al passeig del Born afavorirà una major participació a la Festa.

 

  • NOU JURAT  El jurat no estirà integrat per cap membre de la corporació municipal, i no es localitzarà a un cadafal ubicat en un indret del recorregut.  Les persones que formin part del jurat avaluaran i puntuaran  les carrosses i comparses distribuïts entre el públic al llarg del recorregut

 

  • MAJOR MÚMERO DE PREMÍS – Respecte de l’edició 2008 s’incrementen el nº de premis tant en la modalitat de carrosses com de comparses passant de 10 premis en 2008 a 26 en l’edició 2009.

A la Rua es crean 30 nous premis per a disfresses individualsEn la Rueta es crean 30 nous premis per a disfresses de grups familiars i grups infantils en general.En total entre la Rua i Rueta es repartiran un màxim de 66 premis que suposen 56 premis més que a l’any 2008  

  • PREMIS MILLOR DOTATS ECONÒMICAMENT – Pel que fa a les quantitats la xifra per dotar el total dels premis puja fins als 14.000 € el que suposa un increment del  192% respecte dels 4800 € de l’any 2008 i que es repartiran de la següent manera:

13 premis, per a carrosses inscrites a la desfilada:   1r. Premi de  2.000.-€ 2n. Premi de 1.000.-€3r.  Premi  de 500 .-€ i fins 10 premis de 200.-€  13 premis, per a comparses inscrites a la desfilada   1r. Premi de  2.000.-€ 2n. Premi de 1.000.-€3r.  Premi  de 500 .-€ i fins 10 premis de 200.-€ cada un per a comparses  

  • Fins a 1.500 € en 30 premis individuals de 50 .-€ cada un per a les disfresses individuals a la festa de carnaval

 

  • Fins a 1.500 € en 30 premis per grup familiar disfressat o grups en general de 50 € cada un per a les disfresses de la rueta

 CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ DEL PREMIS Per a les distintes categories el jurat tindrà en compte els següents criteris per a la adjudicació dels premis: 

  • Pel que fa a Carrosses i Comparses: la música en directe, coreografia, vestuari, número de participants a la carrossa i/o comparsa

 

  • Pel que fa a disfresses individuals a la rua i familiar o grups a la rueta: vestuari, originalitat, número de membres familiars o de grup
Share This